Undervisning med 3D – framtidens klassrum?

Professor Anne Bamfords forskning visar att undervisning med 3D kan öka elevers koncentration med förbättrade studieresultat som följd. Elevers kunskap sitter dessutom i längre. Detta är inget man skojar bort.

Ängelholm har under en tid fått låna ett 3D-klassrum från AV-Media Hässleholm för att lärare och elever ska få testa på att använda sig av denna teknik i klassrummet. Jag följer med biologiläraren Kristoffer Jonsson som ska gå igenom människokroppen med speciellt fokus på hjärta och syreupptagning.

Utrustning

Själva 3D-klassummet är ett vanligt klassrum med stolar och bänkar men som har dessutom en stor 3D-TV, en kraftfull dator med en speciell programvara installerad, The 3D Classroom. Kristoffer startar upp systemet medan eleverna sätter sig vid bänkarna. Man känner att det finns en viss förväntan i luften bland eleverna.

När eleverna sitter ner och lektionen startar förklarar Kristoffer förutsättningarna kring 3D-klassrummet och att man ef3D klassrum eleverteråt gärna får fundera på om denna form av undervisning är något för framtiden. 3D-glasögonen delas ut. Dessa möjliggör stereoskopisk 3D, dvs att man upplever att bilden hamnar utanför TV:n.

På den installerade programvaran finns olika ämnen representerade, bland annat biologi, fysik, kemi, matematik och geografi.

Företaget som byggt programvaran har med flit valt att undvika texter i de olika bilderna/animationerna som finns tillgängliga i programmet för att det ska vara läraren själv som väljer vad denna ska undervisa om, beroende på vilka mål man ska uppnå. Detta möjliggör att man kan använda programvaran i alla åldrar och grupper inom skolan.

Lektionen

När lektionen är igång känns det som eleverna är fokuserade på TV:n längst fram i klassrummet. Kristoffer vänder och vrider på de bilder som visas samtidigt som han berättar om lilla kretsloppet. Vi ser hjärtat bulta och blodådrorna i lungorna som följer med lungornas in- och utandning. Allt ligger i relation till varandra så nära på riktigt man kan komma. Han går vidare till hjärtat och fortsätter berätta, nu är vi inne i hjärtat och vi ser klaffarna arbeta med att pumpa ut blodet i kroppen. Eleverna är med och frågar och diskuterar och undervisningen känns levande.

Att få se hur cLungblasorigarettrökningen förstör friska lungblåsor är ingen vacker syn och eleverna reagerar med en viss avsky över vad de ser.

Då 3D-klassrummet ligger på en annan skola så blir det lite problem med logistiken och man nyttjar varje minut i klassrummet. Detta innebär att även om Kristoffer hade fokus på Hjärta och lungor så skyndar man sig igenom stora delar av det material som finns om människokroppen. Om varje skola hade haft ett eget 3D-klassrum hade man använt utrustningen till att förstärka upplevelsen kring det aktuella ämnet, nu vill man hinna så mycket som möjligt eftersom det känns så exklusivt att ta sig hit, menar Kristoffer. 45 minuter senare är det alltså dags för eleverna att skynda sig iväg till idrotten.

– Det är ett spännande arbetssätt, det skapar variation i undervisningen samtidigt som eleverna tyckte det var häftigt och att de slapp en massa text så att de kunde uppleva bilderna och animationerna, säger Kristoffer efter att ha diskuterat med eleverna om hur de upplevde undervisningen. Vissa saker hade varit väldigt svårt att återge i klassrummet, exempelvis syrets väg till lungblåsorna, om man inte fått uppleva det på detta sätt. Eleverna gillade den stereoskopiska 3D-effekten. Det skapar ett större engagemang.

Framtiden

Programmet är under utveckling. Företaget som utvecklar programmet lovar två uppdateringar per år baserade på pedagogers önskemål. Att det inte är fullt utvecklat märks tydligt om man väljer ett annat ämne än biologi. Där finns mindre material och färre möjligheter.

– Jag hade garanterat fortsatt att använda mig av tekniken om den funnits tillgänglig på skolan, säger Kristoffer. Under testperioden kommer vi se till att alla nior och vår Ma/No-profil får komma hit. Om elevernas kunskaper om hjärtat och lungblåsor sitter i längre efter denna lektion får framtiden utvisa.

Här nedan är en visning  av The 3D-classroom. Filmen är skapad av Jörgen Axelsson, AV-Media Kalmar län.

Du kan läsa mer om 3D och Anne Bamford på Pedagog Skåne nordväst här.