Abdul Chohans föreläsning om förändringsarbetet på Essa Academy

Detta är en föreläsning med Abdul Chohan som föreläser om förändringsarbetet på den brittiska skolan Essa Academy. På skolan har lärare insett möjligheterna med ny teknik som pedagogiskt verktyg och arbetet att överbrygga språkliga och kulturella barriärer har varit ytterligare utmaningar för Essa Academy. Skolan har också förändrat den fysiska miljön, kulturen på skolan och skapat en föredömlig lärmiljö.

Här föreläser han för förstelärare och specialpedagoger i Helsingborg stads skolor.