Kollegialt lärande och siktet framåt

På hösten har vi alltid reflektionsveckor där vi ger varandra mer tid till att sitta ner och reflektera och analysera verksamheten. Vi i språkgruppen bjöd in en representant från varje avdelning i området för att sitta ner och dela erfarenheter kring språkaktionen, vi delade in pedagogerna i två grupper – 1-3 år och 3-5 år. […]

Uppstart på några av våra projekt

Alla avdelningar har kommit olika långt i sina språkprojekt och vi har valt att djupdyka i några av dem. Vi har ställt frågor kring hur de startade upp, var de är just nu och hur de ser framåt. Det är spännande att se hur olika det är, men att siktet är inställt på samma mål, […]

Norden i skolan

Norden i skolan är en samnordisk undervisningsplattform som ger lärare och elever stöd i att arbeta med danska, norska och svenska, både i grundskolan och på gymnasiet. Materialet inkluderar bland annat texter, film, uppgifter och spel som är tänkta att främja förståelsen för grannspråken. (1-3, 4-6, 7-9, Gy) Här tänkte jag berätta lite närmare om […]

Avslut på våra litteraturveckor

När de två veckorna hade gått och många böcker var lästa så ville vi dela med oss av våra erfarenheter och boktips till våra kompisar. 1-3-åringarna på våra förskolor arbetade med sina böcker och visade hur de hade jobbat med dem genom att skapa en liten utställning på avdelningen. De äldre barnen, 3-5 år, avslutade aktionen […]

Stumfilmer om kamratskap med Skapande skola

En gång i veckan under 14 veckor träffade elever från Gantofta skola tre personer från Kulturhotellet för att arbeta med stumfilmer om kamratskap. De fick under arbetet lära sig om alla olika delar i en filmproduktion, såväl förarbete som filmning och redigering.

Representation och jämställdhet i film med A-märkt

“Vem får synas och vad spelar det för roll?” För att sprida kunskaper om representation och jämställdhet i film arrangerade WIFT – women in film and television en workshop i ämnet för högstadieelever i årskurs 8. Med en blandning av filmklipp, quiz och diskussioner fick totalt 300 högstadieelever från Helsingborg utforska jämställdhet och stereotyper på Röda Kvarn. […]

Greta i den magiska skogen – en egenproducerad opera

Det började med att årskurs 2 på Drottninghögsskolan fick se operan Hans och Greta. Därefter arbetade vi över flera veckor med att skriva, berätta, sjunga, dansa och spela in scener till vår egen opera. I början av juni blev det slutligen filmpremiär för hela skolan och för föräldrarna. Opera ett uttryckssätt – ett arbete i flera […]

Villanskolans elever skapar reklamfilmer med genusperspektiv

Under några veckor i april/maj månad har alla 70 eleverna i årskurs 6 arbetat med ett filmprojekt i bildundervisningen. Målet var att skapa en reklamfilm, och särskilt tänka på genusperspektivet. Hur förmedlas reklam i medierna? Vilka stereotypa könsroller visas? Hur jobbar fotografer och filmare med bilden av pojkar/flickor i reklamfilmer och kan vi tänka på […]

Deckartema på Ättekullaskolan

På Ättekullaskolan jobbar vi med tema deckare. Jag har baserat temat på Camilla Läckbergs ”Deckarskola” som jag fick tillstånd att använda i undervisningen.  Under flera lektioner gick jag genom hennes sju lektioner och jag har gjort en förenkling av den. Läs mer om deckartemat här: https://sites.google.com/a/utb.helsingborg.se/lararinnangoransson/aak-8-9-svenska Tanken är att eleverna ska ha ett prov på deckargenrén som […]

Safer Internet Day 2015 på Villanskolan

Tisdagen den 10 februari firade hela Villanskolan Safer Internet Day, med fokus på barn – och ungas internetanvänding. Sedan 2004 har vi som skola haft “Surfa Säkert” som en del av IKT-utvecklingen och för varje år, när användningen av digitala verktyg ständigt ökar, blir det viktigare för oss alla att vara medveten om risker och […]