Animeringsfestival på fritids

Under ett möte i nätverk Fritids på Resurs IKT i Ängelholm kom ett förslag från fritidspedagogen Karin Borggren att anordna en animeringsfestival. Förslaget togs emot med stor entusiasm på de olika skolornas fritidshem. Resurs IKT i Ängelholm ordnade några workshops och snart gjordes det filmer på de flesta fritidshemmen

Festivalen gick av stapeln den 15 maj på Järnvägens Museum. Det blev ca 20 bidrag från sex olika rektorsområden som visades inför en entusiastisk publik.

Några exempel:

Länk till HDs artikel om Filmfestival för fritids.