Att leda digital skolutveckling

Liselotte och Jonas

Nu vill vi presentera två ledande skolutvecklare från Högastensskolan. Det är Liselotte Johansson, rektor på skolan, och Jonas Svensson, IKT-pedagog.  Att driva skolutveckling med digitala verktyg är en självklarhet här. På SETT SYD bjuder de på en föreläsning med just fokus på digital skolutveckling.

Hur får man en hel organisation att ta steget mot en mer digital skola? Hur får man personalen med på tåget? Hur skapar man en organisation där pedagogernas digitala kompetens växer i takt med omvärlden?

Som rektor måste man bedriva den metapraktik som möjliggöra, samt entusiasmera lärarna att vilja utvecklas och ta klivet in i den digitala världen.

Vi berättar om framgångsfaktorerna, hur vi använt det kollegiala lärandet, samt hur vi gått från ett fåtal eldsjälar till många entusiastiska medarbetare.

Du får konkreta tips på hur du kan få med dig dina medarbetare och få hela organisationen att säga JA till den digitala utvecklingen.”

/Projektgruppen för SETT SYD genom Linda Gustafsson