Edcamp Helsingborg

Så här gjorde vi vårt första Edcamp, så här blev det och så här kan man göra nästa gång.

Tisdagen 29 april 2014 anordnade vi Helsingborgs första Edcamp. (Läs mer om Edcamp här) Anledningen till denna knytkonferens var att vi ville arrangera mötestillfälle för pedagoger på våra egna villkor och utifrån våra egna behov. Visserligen finns v. 44 och de olika workshops som där erbjuds, men vi saknade den opretentiösa samtalstiden och spontaniteten som ett Edcamp erbjuder. Dessutom ligger det i dagens dela-kultur att möta andra likasinnade och diskutera och dela med sig av goda pedagogiska erfarenheter på en mer frivillig basis. Idén om EdCamp Helsingborg var född!

cropped-cropped-edcampse_logo2-e1372019766861

Så här gjorde vi

Det hela började med en förfrågan på Twitter- ”Vad sägs om att arrangera Edcamp i Helsingborg?”- där några pedagoger  från olika skolor i staden var taggade. Innan dagens slut hade vi förslag på datum och vi hade även bestämt första mötesträffen. Bollen var i rullning!

Intresset för att få vara med att arrangera Edcamp var stort. Så stort att vi valde att ”utesluta” några intressenter och bara vara fyra personer som träffades i ett uppstartsmöte. Vårt arbetssätt gick från att ta upp generella riktlinjer till att bli mer specifika. Inledningsvis var det därför enklare att vara en mindre grupp, men redan till andra träffen hade gruppen utökats med två personer. Totalt träffades vi tre gånger och detta diskuterades och beslutades på de olika träffarna:

Första träffen

Vi diskuterade upplägget i generella drag och datum spikades. Uppdrag fördelades:

 • Hitta sponsorer till kaffe och bulle. Vi bestämde oss för att kontakta båda facken.
 • Skriva inbjudan samt fixa inlogg till Edcamp Sverige via Magnus Blixt  #blixtgordon
 • Boka föreläsare
 • Boka lokal
 • Göra reklamfilm
 • Inventera vilka kompetenser vi besatt och som kunde bidra till gridden
 • Undersöka elevdelaktighet i form av musikinslag
 • Briefa kollegor som precis besökt Edcamp Hässleholm

Vad gäller föreläsare så är detta är varken vanligt eller brukligt på Edcamp, utan något vi tyckte vore trevligt då Hanna Stehagens arbete med språkutvecklande arbetssätt var aktuellt – framför allt med tanke på hennes nyutgivna bok. Edward Jensinger  skriver om att digitalisera skolan och det var ett ämne som var väldigt aktuellt i staden. Vi resonerade också om att föreläsare kan fungera som dragplåster för att få många deltagare.

Lokal var också något som vi diskuterade olika lösningar kring. Det finns vinster med att inte använda en skola då det ger knytkonferensen en mer oberoende ställning. Å andra sidan är skolans lokaler oerhört lämpliga och de kan dessutom lånas gratis.  Valet föll på Elinebergsskolan och mycket tack vare dess centrala läge.

Andra träffen

Vid detta tillfälle pratade vi mer kring uppläggets detaljer. Vi kollade av uppdragen vi hade haft och beslutade följande:

 • Antal möjliga deltagare.
 • Inbjudan var nu skriven och den lästes igenom av alla och därefter lades den ut på Edcamp Sveriges blogg. Sidan “Helsingborg” hade redan skapats av Magnus Blixt så vi lade endast in texten och dessutom lade vi en kortare text som inlägg i bloggen. Vi beslutade att använda sidan (inte inlägget) som länkadress när vi delade Edcamp Helsingborg.
 • Vi skrev anmälningsformulär i Google.
 • Kanaler att promota Edcamp bestämdes: Twitter, Facebook, Insikten, mejl internt och till kranskommunerna
 • Fråga elever om att spela under mingel och paus
 • Kvällens hålltider:

17:00. Välkomstmingel där du tecknar dig på gridden

17:30  Välkomsthälsning

17:45  Hanna Stehagen – om språkutvecklande arbetssätt

18:15  Samtalssession 1

18:45  Fika och mer mingel

19:15  Samtalssession 2

20:00  Edward Jensinger – om IT i skolan

Nya uppdrag:

 • Kontakt med facket om detaljer
 • Göra reklamfilm
 • Ta kontakt med ansvarig som lägger ut länk på Insikten
 • Sprida länken från Sidan på alla kanaler då och då
 • Informera föreläsarna om deras exakta tider

Tredje träffen

Detta möte skedde bara några dagar innan dagen D och hade mer formen av ett avstämningsmöte inför de sista detaljerna för kvällen. Vi hade haft mejlkontakt mellan mötena om småsaker, men i princip var allt klart inför premiären. Det vi gjorde var följande:

 • Vi såg över anmälningarna och konstaterade stort intresse – 110 anmälda
 • Vi sammanställde alla de ämnen som deltagarna hade anmält i inbjudningsformuläret
 • Vi bestämde utseendet på gridden  utifrån anmälningar: 10 bord ggr 2 sessioner
 • Vi såg över lokalerna och bestämde hur borden skulle fördelas, var fikat skulle serveras, hur ingången skulle markeras, var eleverna skulle spela och vem som gjorde vad

De uppdrag som fördelades denna gång var få: kontakta lokalpressen, ordna gatupratare, fördela ordet över välkomsthälsningen samt köpa tackgåvor till föreläsare och musikelever. Nu kände vi oss redo att hälsa alla välkomna!

Så här blev det

EdCamp Helsingborg var ett faktum den 29 april 2014. Det var en spännande känsla för oss som arrangerade och självklart var förväntningarna höga. Att säga att allt gick som på räls är dock en överdrift, för på sen eftermiddag meddelar vår förste föreläsare att hon fått förhinder. Mejlkontakten oss emellan var intensiv för att komma på olika lösningar. Vi visste att en av årets SETT-talare, Sara Bruun, skulle delta så vi tog kontakt med henne och frågade om hon ville ersätta. Hon tackade ja. Puh!

Andra möjliga lösningar hade varit att hålla i något själva (det var kort om tid att förbereda men vi hade kunnat löst det), flytta sista föreläsaren först och antingen korta ner kvällen eller göra tre samtalssessioner.

Kvällen blev, i vårt tycke, oerhört lyckad. Elevinslagen vid drop-in och under fikan var uppskattade och eleverna gjorde en strålande insats. Vi var medvetna om att det reella deltagarantalet oftast innebär ett tapp på 10-15% och vi uppskattar att vårt slutliga deltagarantal nog stämmer med praxis.

Många hade kommit för att lyssna på Hanna Stehagen, vars avhopp vi bara kunde beklaga. Edward Jensinger inledde kvällen med att tala om den digitala världens pedagogiska vinster. Efter att ha dragit över tiden en aning, var kvällens första samtalssession igång. Stämningen  var bra och vi njöt av att gå runt och lyssna på och delta i ett antal spännande pedagogiska diskussioner. Vid kvällens slut minskade antalet deltagare, som brukligt är på en EdCamp, men de som stannade fick en minnesvärd, lättsam och framför allt inspirerande föreläsning av vår räddare i nöden Sara Bruun. Stort tack till dig!

Kvällens program blev följande:

17:00. Välkomstmingel där du tecknar dig på gridden

17:30  Välkomsthälsning av oss

17:45  Edward Jensinger – om IT i skolan

18:20  Samtalssession 1

18:50  Fika och mer mingel

19:15  Samtalssession 2

19:50  Sara Bruun – om det flippade klassrummet

20:30 Over and out

Vi gjorde ingen utvärdering, men när vi kom hem på kvällen och satte oss i sofforna kunde vi konstatera utifrån aktiviteten på Twitter att vårt EdCamp varit uppskattat.

Så här kan man göra nästa gång

Vår förhoppning är att det kommer att bli fler EdCamp-möten i Helsingborg. Vi kan tänka oss att göra det igen, men vi hoppas även att några andra vill arrangera EdCamp i staden. Anledning till det är att vi tror att spridningseffekterna i våra skolor blir bättre om lärare från andra skolor än de vi representerar tar vid. Då detta är arrangerat på frivillig basis fördelas dessutom arbetet med att anordna. Vår uppmaning till dig som är nyfiken på att arrangera EdCamp är: Do It! Vi hade liten erfarenhet av EdCamp, men tack vare t ex Twitter så hörde hjälpsamma lärare av sig och erbjöd sin hjälp (Sara Bruun återigen och Magnus Blixt – tack för tips!) och i övrigt var det vår vilja att driva skolutveckling och nyfikenheten som drev oss. And we did it!

Till nästa gång skulle vi i princip göra samma saker igen som beskrivits ovan. Men inget är så bra att det inte finns förbättringsområden. Våra tips och tankar kring det vi känner att vi skulle vilja göra annorlunda och/eller förbättra är sammanfattade i nedanstående punkter:

 • Försöka få mejllistor t ex från våra fackförbund med adresser till lärare på stadens friskolor. Ett utbyte av deras erfarenheter vore intressant och skulle ge ett mervärde för oss alla
 • Mer matig fika till drop in-minglet, då många kommer direkt från jobbet
 • Öka kvaliteten på samtalssessionerna ytterligare genom att förbereda ett par ämnen som t ex arrangörerna/föreläsare håller i och/eller förbereda några diskussionsfrågor
 • Göra den där reklamfilmen vi pratade om 😉
 • Fixa egen hashtag (#Edcamphbg är tyvärr inte vår)
 • Tidigt utse en eller ett par kontaktpersoner, ifall det uppstår frågor
 • Utse person som är aktiv på de sociala nätverken under EdCamp- kvällen
 • Diskutera tidskompensation för arbetet som läggs ner med resp. chef/SFF
 • Kontakta pressen i ett tidigare skede för större chanser till publicering. Ingen av de tre tillfrågade tidningarna valde att komma och göra ett reportage.

Kanske blir det vi – eller några av er andra – som anordnar Edcamp Helsingborg nästa gång. Oavsett är ni varmt välkomna att höra av er till oss om ni har några frågor eller funderingar.

Tack för visat intresse!

Vi som arrangerade EdCamp Helsingborg

Cecilia Bonde, Högastensskolan @Sissi_Bonde
Charlotte Frigell, Elinebergsskolan @CFrigell
Camilla Källberg, Elinebergsskolan @ckbg
Marina Ljungdahl Karlsson, Högastensskolan @MarinaLjK
Jonas Svensson, Högastensskolan @JonasHogasten
Susse Tinz, Wieselgrensskolan @sussetinz

/Marina