Att presentera sitt jag med foto

Att presentera sitt jag med foto

“Med rätt att inspireras” är ett projekt som handlar om presentation av sitt jag med hjälp av foto. Med fotografiet och självporträttet som verktyg har elever och lärare från årskurs sex till nio arbetat med konstpedagoger på Dunkers. De har fotograferat och reflekterat över berättelser de alla byggt och förmedlat runt sin egen person.

Sergey Vasiliev och Rita Winde arbetar på Dunkers kulturhus och har arbetat med de olika skolorna i projektet. Rita säger att projektets utgångspunkt har varit hur man kommunicerar sin identitet i sociala medier på nätet.
– Varför man lägger ut bilder, vad det säger, hur man uppfattas och vad bilderna kommunicerar.

En del av projektet har också varit den tekniska biten med olika program och appar och hur man redigerar bilder.
– I det var tanken att alla skulle få en bas att stå på med syftet att vi i så stor utsträckning som möjligt säger det vi vill säga om oss själva, säger Rita.

Under hösten 2014 har 13 skånska kommuner prövat metoder, modeller och olika sätt att arbeta med kreativa och innovativa lärprocesser i grundskolan. Helsingborgs kommun är en av de som fått kulturnämndens projektbidrag.

Vernissage #HÄR ÄR JAG

Det är ungefär 300 bilder på den stora tavlan som ryms i en korridor bakom en sväng inne på Dunkers kulturhus. Lite gömd för många men här passerar varje dag kulturskolans elever, föräldrar till barn och elever, besökare till teatersalen och konsertsalen och personal i huset. Varje bild består av tre sammansatta foton. Bilderna ska representera jaget nu och i framtiden. Alla elever har fått sätta en egen hashtag på sin bild.

De skolor som deltagit i projektet är Gantofta, Drottninghög, Högasten, Gläntan, Mörarp, Rydebäck, Dalhem, Västra Ramlösa och Maria Park.

PedagogSNV är på plats på vernissage med elever från Rydebäck och Högasten. På vernissaget får eleverna titta på sina och de andras bilder, de minglar med tilltugg och det  diskuteras ordentligt. Bland annat hör man diskussioner om skillnader på bilderna, är det till exempel en tjej eller kille som tagit bilderna och varför tror man att det är så. Många tittar länge och det går att hitta mycket nytt i konstverket hela tiden.

En av eleverna visar sina bilder och säger att det har varit kul och annorlunda att få göra egna bilder på det här sättet.
– Man får en lite annan bild av kompisarna och ser genom bilderna sånt man inte sett innan, säger eleven.