Inlägg av Josefine Hultén

Flipped Classroom Malmö

Ta del av flippfilmer och läs om det flippade klassrummet på Flipped Classroom i Malmö Stad – en webbsida med Lektionsgenomgångar för elever att användas av lärare i ”det omvända klassrummet”. På sidan kan du läsa om möjligheter och utmaningar med att flippa klassrummet och du kan lära dig att spela in egna filmer eller ”flippar”. För […]

Eleverna pratar historia i den egna podden

Podcast Historiepratarna Med podcasten använder eleverna från Sjöängsskolan i Stockholm webben för att sprida sina kunskaper i historieämnet långt bortom sitt eget klassrum. Podden består av 7 avsnitt där eleverna samtalar om och diskuterar bland annat Forntiden, Antiken, Medeltiden, Vikingatiden. Adam Jönsson leder diskussionerna och eleverna berättar inlevelsefullt om hur bönder, vikingar och riddare levde under […]

Summering av projektet Ungdomar till arbete

Projektet Ungdomar till arbete som pågått i 2 år avslutas i sommar. Uppdraget från politiken i Helsingborg var att utveckla åtgärder som främjar en flexibel skola. En skola där ungdomar väljer att slutföra sin utbildning. Dvs motverka utanförskap och långsiktigt och hållbart öka ungdomars möjligheter att komma i arbete eller i vidare studier. Goda relationer, […]

Edcamp Helsingborg

Så här gjorde vi, så här blev det och så här kan man göra nästa gång Tisdagen 29 april 2014 anordnade vi Helsingborgs första Edcamp. (Läs mer om Edcamp här) Anledningen till denna knytkonferens var att vi ville arrangera mötestillfälle för pedagoger på våra egna villkor och utifrån våra egna behov. Visserligen finns v. 44 […]

Före-Under-Efter SETT

I början av maj åker 118 pedagoger, skolledare och personal från flera avdelningar på förvaltningen till SETT för att tillsammans ta del av innovativa arbetssätt. I samband med SETT kommer ca en tredjedel av oss att passa på att besöka förskolor och skolor i Nacka och Sollentuna för att låta oss inspireras av deras arbetssätt. […]

Utvärdering – en termin med Matematiklyftet

En utvärdering i form av en enkät har genomförts efter att ha arbetat med Matematiklyftet under en termin. De deltagande lärarna har under denna tid genomfört modulen Taluppfattning. 75% av deltagarna har besvarat enkäten. Utvärderingen har visat att 92% (av de som besvarat enkäten) anser att det de främst har tagit med sig i sin […]

Inga händer upp

Andra strategin i ”Bedömning för lärande” handlar om att skapa aktiviteter som ger information om var eleverna befinner sig i sitt lärande. Dessa aktiviteter har även funktionen att stimulera elevernas tänkande och öka deras engagemang. Olika metoder har prövats i detta syfte varav jag här tar upp en av dem. En beprövad och ganska enkel […]

Konstruktiv länkning

Det finns tillfällen när man stöter på begrepp som sätter ord på det man kämpat med att formulera. Mitt möte med konstruktiv läkning var ett sådant tillfälle. I mitt arbete på Utvecklingsavdelningen är ett av mina uppdrag att arbeta med bedömnings- och betygssättningsfrågor. Under senare år har det blivit allt tydligare att bedömning är mer […]

På vilket sätt kan BfL hjälpa mig i min undervisning?

Bedömning för lärande (BfL) anses vara ett av de mest kraftfulla verktyg vi har för att höja elevernas prestationer. Det finns förstås även andra faktorer som har en påverkan på elevresultaten som t.ex. eleven, skolan, hemmet men när det gäller det som sker i klassrummet i interaktionen mellan lärare och elever har BfL visat sig […]

Nytt koncept i samarbete med Arbetsförmedlingen

I projektet Ungdomar till arbete är ett av uppdragen att utveckla åtgärder för att öka medvetenheten hos eleverna kring olika val. Som ett led i det arbetet har vi tillsammans med Arbetsförmedlingen utvecklat ett koncept. Med start under våren -13 har Skol- och fritidsförvaltningen och Arbetsförmedlingen i Helsingborg arbetat fram ett koncept för elever i […]