Inlägg av Karin Ollinen

Flippat klassrum – ”Jag lär mig mer”

Hur använder pedagogen bäst sin tid tillsammans med sina elever? Denna fråga är mycket viktig och har på olika sätt berörts i tidigare blogginlägg, exempelvis det här blogginlägget om feedback.  Att flippa sitt klassrum frigör tid till annat. Detta är skäl som många gånger lyfts fram när man pratar om att flippa sitt klassrum. Runt omkring […]

Google Apps till Helsingborgs skolor

Helsingborgs skolor kommer till hösten ha tillgång till Google Apps for Education (GAFE). Det har arbetats i bakgrunden med detta under hösten och vintern. Skälet är främst att många pedagoger i staden efterfrågar verktygen för att kunna effektivisera sitt arbete i allmänhet och undervisningen i synnerhet.  Dessutom vill många nå längre när det kommer till […]

Hur är en bra app?

Bra och mindre bra appar finns det gott om. Hur är då en bra app? En app kan vara bra i ett visst sammanhang men antagligen till och med dålig i ett annat. Med andra ord, ingen lätt fråga att svara på. Hur kan du då hitta just den appen som kan vara ett guldkorn […]

Nätverksträff IKT

Erfarenhetsutbyte o nätverkande kan ske på många olika sätt. 2-3 gånger per termin träffas de pedagoger från våra skolor o förskolor som brinner lite extra för att att jobba med digitala verktyg i våra verksamheter. Terminens första träff hade vi på nya fina Tågaborgsskolan. Denna träff handlade mycket om Internet och dess möjligheter. Vi hade […]

Lärandets nya landskap i Riksdagen

”Forskningen pekar på att rätt använt kan modern teknik i skolan höja skolresultaten. Detta förutsätter inte bara att lärplattor finns tillgängliga i klassrummet. Det kräver även att lärarna känner sig trygga med att använda utrustningen på ett sätt som förstärker deras undervisning. Därför är det viktigt att lärare får den fortbildning och kompetens de behöver […]