Barns lek, lärande och utforskande med digitala lärplattor i förskolan

Susanne Kjällander liknar digitala plattor i förskolan vid kameleonter. Plattorna blir det barnen önskar i stunden. Det kan vara en kassaapparat, ett tidtagarur, en kamera eller kanske en fågelbok. Hon ser den som en väldigt integrerad del av förskolans verksamhet.

Ett sätt hon ser att verksamheten påverkas av plattorna är genom att hon kan se att barn som inte lärt sig prata än, eller ännu mindre skriva eller rita, med hjälp av plattan faktiskt kan skapa och beskriva egna berättelser.


Susanne Kjällander kommer till Helsingborg v.44 då hon berättar om två av sina forskningsprojekt.

  • Plattan i mattan – forskning om barns lek, lärande och utforskande med digitala lärplattor i förskolan.
  • En dator per elev – forskning om barns lärande i en digital miljö.

Läs Program för #Hbg44 här

Läs om Susannes forskningsprojekt på Skolverket