Berättelsen om vår resa mot filmen om Titanic

Syftet med processutbildningen för förskoleklassen under våren 2016 var att lyfta förskoleklassen som sin egen skolform och identitet utifrån skolverkets förtydligande mål. En av sex skolor som deltog var Högastensskolan.

Utifrån en dokumentationsbild ser Pernilla Friberg, Anna Paulander och Kristina Svensson på Högastensskolan ett tydligt intresse för att bygga båtar hos några elever i förskoleklassen. Det var när de insåg det som resan mot filmen om Titanic började.

I samtal med eleverna hör pedagogerna att de pratar om Titanic. Tillsammans tittar de därför på bilder i ipaden och kommer fram till att det är den båten de vill bygga. Bygget ska ske i lego, eftersom det är ett bra material att spara, och de börjar med att sortera legobitar efter färger som de behöver.

Elevernas film om Titanic

Eleverna visste tidigt under arbetet att de ville göra en film. En film om Titanic. Det skulle finnas popcorn och röd matta. En dag bjuder de själva in sin blivande lärare på filmvisning. När de gör det är båten knappt byggd än, vilket medför en viss tveksamhet hos pedagogerna, men projektet fortsätter med självklarhet.

I arbetet ställs eleverna inför en mängd olika problemlösningsuppgifter. Båten måste till exempel gå att knäcka på mitten eftersom den ska krocka med isberget, isberget ska se ut på ett visst sätt och vara minst lika högt som båten och hur gör man egentligen ett stort hav i lego på bästa sätt?

I pedagogernas presentation finns hela arbetet från förskoleklassutbildningen samlat. Där kan du läsa mer om och inspireras av arbetet med Vår resa mot filmen om Titanic.

– Titanic har varit ett intressant och fascinerande tema. Barnen har fått anledning att resonera och fundera kring tillvarons mysterium. Äldre barn har lockats till projektet, vilket har bidragit till samhörighet på skolan. I filmskapandet har barnen arbetat med beräkningar och systematik på ett sätt som väl motsvarar läroplanens intentioner om lärande i leken. I framtiden kommer bristen på ingenjörer i Sverige inte bli så stor om våra förskoleklasselever håller vad de lovar! säger Veronica Sjödin, biträdande rektor Högastensskolan.