Lathund för publicering

I den här lathunden kan du få stöd i att publicera blogginlägg, artiklar, filmer och bilder på Pedagogsajten.

Pedagogsajten är byggd i samma wordpressplattform som Helsingborgs stads externa sajter, men även som stadens intranät.

lathund.helsingborg.se/lathund hittar du en mer detaljerad hjälp för att arbeta i publiceringsverktyget. Till exempel med funktioner som moduler, bilder, inbäddade filmer, dokument, länkar med mera. På den här sidan finns den information som endast gäller Pedagogsajten.

Under bearbetning.