”Vara delaktig” – Studiebesök Bowes primary school

IMG_0969

Bowes Primary school är en del av Bowes Learning Alliance, som består av 5 skolor i Enfield, London. Tillsammans har skolorna 1600 elever. På Bowes Primary school går elever från 4-års ålder till 12-års ålder. Deras motto är “Be included”, vilket kan översättas med ”Vara delaktig”. Mottot genomsyrar hela verksamheten, vilket vi såg många exempel på.

Bowes värnar högt om sin värdegrund. För att konkretisera värdegrunden använder de sig av små karaktärer som de kallar “Bebowes”. Dessa små figurer sitter överallt, i korridorer och i klassrummen, som en påminnelse om värdegrunden.

20160120_083716_resized

Planering av teman

Alla klasser har två större teman varje termin. Varje tema är ungefär 6 veckor långt. Skolan vill att eleverna ska känna stor delaktighet i deras eget lärande och låter dem ha inflytande över både innehåll och arbetssätt i teman.

Eleverna får brainstorma och fundera över vad de vill arbeta med. Tillsammans kommer de fram till ett tema. Det är sen lärarnas ansvar att utifrån kursplanerna titta på vad de kan ta från de olika ämnen (kunskapskrav och förmågor) och koppla dessa till temat. Målet är att få med så många ämnen som möjligt. En del saker är fristående från temat, som måste läras ut. Här har de ett schema för vad som ska läras ut i varje årskurs. Det är främst matte och engelska som är mer fristående.

Eleverna väljer sen namnet på temat. Vi såg teman som: Abstract Europe, Chocolate, Winter olympics, Animals och Impressions of Europe.  Vid uppstarten av temat lägger klassen ned tid på att synliggöra temat och skapa en lärmiljö i klassrummet som inspiration.

Eleverna designar och pryder även deras klassrumsdörr med temat, gärna ihop med foton av dem själva.

På väggen hänger de upp en stor tavla, som visar vilket fokus de kommer att ha under temat.

Ett nytt tema bestäms alltid i slutet av ett gammalt tema.
Anledningen är att mellan två teman har eleverna lov, och lärarna har då tid att planera upp det nya temat. Grovplaneringen av temat ska göras under denna vecka. Under terminen har lärarna en halvdag i veckan (eftermiddag) för finplanering.

I slutet av varje tema gör läraren en utvärdering för att bedöma elevernas utveckling.

Temaarbetet genomsyrar skolans verksamhet och är ett tydligt exempel på hur eleverna är delaktiga i sitt lärande. Syftet är att engagera barnen i skolan och använda sig av deras nyfikenhet för att öka motivationen.

Arbetssätt och verktyg

Eleverna har 1-1 ipad samt tillgång till Macar i klassrummen. När vi är på besök används datorer och Ipad i alla klassrum, med fokus på olika appar. Vi får bl.a. se eleverna använda Garageband, Book Creator (skapandet av E-books), Google earth, Imovie trailer, Art set och Schratch junior.

I Garageband skapar de musik till sin fantasichoklad.

20160120_100924_resized
I Art set avbildar de konstnärsbilder med fokus på effekter.

I Google Earth studerar de olika landskap från olika platser i världen, som de sedan ska avbilda med hjälp av olika material. Här får vi också se exempel på användandet av ”Karusellmodellen”, vilket innebär att eleverna roterar till olika stationer. Innehållet är detsamma vid de olika stationerna, men materialet är olika. På så sätt erbjuds eleverna möjligheten att lära sig samma sak på flera olika sätt.

I Scratch junior lär de sig att programmera.

IMG_1003

Hela tiden ser vi hur viktigt det är att eleverna ska vara kreativa, och skapa utifrån innehållet. Den röda tråden är skapandet av musik och bilder med teknologi som utgångspunkt.

De använder också mycket konkret material och bygger upp lärmiljöer i klassrummen som tydligt återspeglar temat de håller på med.

Elevernas material sparas på Ipaden och laddas upp på Showbie. Showbie används på samma sätt som vi använder Google Drive och Google Classroom i klassrummet.

Även utemiljön är byggd för att bjuda in till lek och rörelse.

Skolan ser väldigt positivt på Storbritanniens nya kursplan i programmering (Computing Curricilum) och tycker att den är nödvändig. Skolan tycker att det är viktigt att tänka “Vad kommer sen?” när det gäller digital utveckling och framtiden. Deras senaste investeringarna var en 3D skrivare och en 4D creative case.


Skrivet av: Anna Rolfner och Christel Dexe