Brain breaks – Just dance

På Husensjö skola i Helsingborg genomför pedagogerna ofta brain breaks, eller aktivitetspauser, med sina elever. Just dance är en klar favorit.

– Ska man börja med någonting är min absoluta rekommendation Just dance. Det är skoj, det är musik, det är rytm, och de flesta känner till Just dance. Får man bara in låtar som eleverna gillar, då kommer det att funka, säger lärare Mattias Andersson.

Studier har visat att extra fysisk aktivitet i skolan har en positiv effekt på elevers prestationer. Det ökar blodflödet i hjärnan och stimulerar nybildningen av nervceller i hippocampus, vilket kan förbättra minne, inlärning och koncentrationsförmåga.

På Husensjö skola har man lagt in mer rörelse i form av brain breaks på programmet i vanliga lektioner.

Läs vår intervju med Mattias Andersson på Husensjö skola här.

Här hittar du fler tips på brain breaks att använda direkt i klassrummet!