Brain breaks – Move and freeze

Move and freeze är en populär brain break i klassrummet. Eleverna rör sig till musik samtidigt som de tränar på sin engelska.

– Jag tycker att det är positivt att man pausar under lektionerna när man ser att eleverna behöver det. På detta sätt kan de koncentrera sig bättre när de jobbar. De blir mer motiverade, samtidigt som man får in engelska och rörelse, säger lärare Margie Magistrado Andersson på Drottninghögsskolan i Helsingborg.

Under de kommande tre åren pågår ett omfattande hälsoprojekt med samtliga 350 elever på Drottninghögsskolan. Värdegrundsarbete, brain breaks, pulsglädje och utomhuspedagogik är i fokus.

Läs vår artikel om hälsoprojektet på Drottninghögsskolan här.

Här hittar du fler tips på brain breaks att använda direkt i klassrummet!