Brain breaks – Svanspjätt

Svanspjätt går ut på att fånga så många svansar som möjligt. Det är en pulshöjande aktivitet som både kan användas som brain break och på rasten. Syftet med hälsoprojektet på Drottninghögsskolan är att öka måluppfyllelsen.

Under de kommande tre åren pågår ett omfattande hälsoprojekt med samtliga 350 elever på Drottninghögsskolan i Helsingborg. Värdegrundsarbete, brain breaks, pulsglädje och utomhuspedagogik är i fokus.

Pulsglädjande aktivitet sker varje dag, planeras separat och ersätter rasten på förmiddagen. Istället för rast handlar det alltså om undervisning, en styrd paus i form av pulshöjande lekar.

Läs vår artikel om hälsoprojektet på Drottninghögsskolan här.

Här hittar du fler tips på brain breaks att använda direkt i klassrummet!