Brain breaks – Tabata

Tabata är en pulshöjande brain break, där du måste fokusera samtidigt som din puls höjs rejält. På Husensjö skola i Helsingborg är aktiva pauser med rörelse populärt bland eleverna. 

Studier har visat att extra fysisk aktivitet i skolan har en positiv effekt på elevers prestationer i exempelvis svenska, engelska och matematik. Det ökar blodflödet i hjärnan och stimulerar nybildningen av nervceller i hippocampus, vilket kan förbättra minne, inlärning och koncentrationsförmåga.

Lärare Mattias Andersson på Husensjö skola tycker att brain breaks fungerar bra för hans elever i årskurs 5.
– Det är bra som en paus, en break, när du har jobbat ett tag och suttit stilla. Då behöver du göra någonting annat för att bryta av helt och hållet. Om man dessutom kan lägga in rörelse i programmet så att du får upp pulsen, då får du igång syresättningen i hela kroppen, säger han.

Läs hela vår intervju med Mattias här.

Här hittar du fler tips på brain breaks att använda direkt i klassrummet!