Brain breaks – Vält och res koner

Vält och res koner är en pulshöjande aktivitet som både kan användas som brain break och på rasten. "Det är effektfullt på undervisningen", säger Sebastian Johansson, lärare på Drottninghögsskolan.

På Drottninghögsskolan i Helsingborg genomför pedagogerna dagligen aktivitetspauser och pulsglädje med sina elever.

– Vi ser att det är effektfullt på undervisningen som följer direkt efteråt. Det är lugnt i klassrummet. Vi ser i årskurs 6 att studieresultaten har höjts av de här övningarna som vi har regelbundet, ibland flera gånger per dag, säger Sebastian Johansson.

Under de kommande tre åren pågår ett omfattande hälsoprojekt med samtliga 350 elever på Drottninghögsskolan. Värdegrundsarbete, brain breaks, pulsglädje och utomhuspedagogik är i fokus.

Läs vår artikel om hälsoprojektet på Drottninghögsskolan här.

Här hittar du fler tips på brain breaks att använda direkt i klassrummet!