Brain breaks – Zumba

Zumba är ett enkelt och roligt sätt att röra sig i klassrummet. På Drottninghögsskolan genomför pedagogerna dagligen aktivitetspauser och pulsglädje med sina elever.

Fysisk aktivitet har visat sig ha positiv effekt på minne, inlärning och koncentrationsförmåga. Brain breaks, eller aktiva pauser, är populärt bland eleverna på Drottninghögsskolan i Helsingborg.

Under de kommande tre åren pågår ett omfattande hälsoprojekt med samtliga 350 elever på Drottninghögsskolan. Värdegrundsarbete, brain breaks, pulsglädje och utomhuspedagogik är i fokus.

Läs vår artikel om hälsoprojektet på Drottninghögsskolan här.

Här hittar du fler tips på brain breaks att använda direkt i klassrummet!