Datoranvändning i svenskaundervisning

En film om att använda datorn i svenskaundervisningen i Södra Utmarken.  Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.