Deckartema på Ättekullaskolan

På Ättekullaskolan jobbar vi med tema deckare. Jag har baserat temat på Camilla Läckbergs ”Deckarskola” som jag fick tillstånd att använda i undervisningen. 

Under flera lektioner gick jag genom hennes sju lektioner och jag har gjort en förenkling av den. Läs mer om deckartemat här: https://sites.google.com/a/utb.helsingborg.se/lararinnangoransson/aak-8-9-svenska

Tanken är att eleverna ska ha ett prov på deckargenrén som jag kommer att skapa i Google Classroom och dela till var och en av eleverna.

Istället för att läsa en bok valde jag att jobba med film. Det så kallade vidgade textbegreppet då man läser bilder. De fick se en svensk deckare för att hämta inspiration. Projektet ska utmynna i en deckare som eleverna skriver enskilt och delar via Google Drive med mig som ska vara minst två sidor lång. Eleverna skriver var sin deckare och tanken är att deras berättelser bidrar till filmidéerna.

När deckarna är klara ska eleverna i grupper börja skapa egna deckarfilmer. Filmen ska vara mellan fem till tio minuter lång eftersom det ska hinna hända någonting.

För att eleverna ska veta hur man kan göra en egen film, valde jag att skapa en egen som modell. Jag spelade alla roller själv, redigerade den, filmade med stativ,  skrev manus och synopsis.

Så här skapade jag min film med min egna privata utrustning. Jag använde mig av en iPad air, MacBook Pro, stativ till min iPad, Green Screen-duk, två skarpa läslampor samt ficklampa. På min MacBook valde jag att redigera i programmet Final Cut Pro X. Jag valde att ”keya” bort den gröna bakgrunden och byta ut den mot den miljö jag ville ha i min handling samt lägga in mig själv i samma scen. Det sistnämnda var den svåraste utmaningen. Jag ville testa om det gick att skapa en scen där jag spelar mot mig själv. Vidare testade jag olika slags filter som ”dazzle” för att skapa mer glitter på juvelerna. Jag laddade ner royaltyfria effekter samt bilder. Blodeffekten och explosionen kommer från http://footagecrate.com . Ljudet var också en utmaning. I början blev det mycket brus i inspelningen. Min film tog fyra dagar att göra under sportlovet.

Eleverna kommer att redigera sina filmer i iMovie på skolans MacBooks. Några elever testar Green Screen-tekniken samt har idéer att använda specialeffekter. Imovie har inte samma tekniska möjligheter som Final Cut Pro X  (med flera kanaler) men är ett riktigt bra nybörjarverktyg när man ska lära sig filmredigering. Resultatet blir relativt bra. Den första filmen, där jag introducerar temat, är helt och hållet redigerat i iMovies två videokanaler. Resultatet blev bra.

Det vore spännande och roligt om fler lärare vågar ta in filmarbete i undervisningen som ett estetiskt komplement i sitt ämne. Det vidgade textbegreppet gynnar flera elever som har läs- och skrivsvårigheter samt även elever med olika funktionsnedsättningar i ämnet svenska. Jag märker själv av effekterna av detta kreativa arbete – som inte är helt enkelt, men ändå väldigt givande både för eleverna och för mig som lärare.

Eleverna tycker att deckarprojektet är kul och de har lärt sig att jobba med både teori och praktik. Alla elever får då möjlighet att utveckla sin fantasi och kreativitet.

Läs gärna mitt senaste inlägg om projektet!

/ Camilla Göransson, Ättekullaskolan
@camigoransson