Dela med sig, eller snåla?

Vad då delakultur? Vad innebär det utvidgade kollegiet och lärrarum på nätet? Varför ska vi egentligen dela med oss och hur kan du dela med dig av det som händer i ditt klassrum? Under en IKT-nätverksträff i Helsingborg låg allt fokus på det här med att dela med sig på olika sätt.

Att tro på att dela med sig tror jag innebär att tro på att det du kan blir mer värdefullt om andra också får veta det. Att tro på att genom att dela med sig skapas en gemenskap och att vi tillsammans kan åstadkomma mer.

IKT-nätverket Hbg startade som en grupp på Facebook med tanken att fungera som ett komplement till ett rum i Fronter. Gruppen har vuxit och blivit en plats för över 300 pedagoger inom Helsingborgs stads skolor och förskolor. Gruppen är tänkt att främja nätverkande samt snabb och spontan kommunikation. Med fokus på delakultur samlades några av nätverkets deltagare en fredagseftermiddag och delade med sig av sina olika erfarenheter med delande. De som inte kunde komma på träffen kunde följa den Live via Google Hangout.

Vi fick under nätverksträffen höra exempel från olika skolor om bland annat:

  • skicka sladden på Tågaborgsskolan – om att visa upp någonting och att få med alla kring olika digitala verktyg (1:28:00)
  • att samarbeta i Google+ på en skola med 4-åringar till 18-åringar (1:43)
  • det utvidgade kollegiet och sociala medier som en del i det pedagogiska arbetet (1:52)

I gruppen lyftes och diskuterades avslutningsvis frågor kring:

Hur delar du med dig?
Projekt på skolorna som innebär ökade aktiviteter utifrån ett delaperspektiv
Hur kan vi utveckla delakulturen i Helsingborg?
Delakulturen och PedagogSNV?

Om att dela med sig

Joakim Jardenberg, internetchef i Helsingborg, var också med på träffen och inspirerade med sitt perspektiv på delakultur. Hans utgångspunkt var att:

– Det handlar inte om teknik!

Han menar att om vi inte förstår vad tekniken kan göra för oss kommer den inte kunna hjälpa oss att lösa våra fundamentala problem.

The internet is not the most important fight we are gonna have. There are much more important fights to be had – about gender equality, economic equality, about climate, about corruption… But everyone of those fights will be won and lost on the internet, which makes the internet the foundational fight.

Citat Cory Doctorow Internetdagarna 2014 – Om hur Internet är ett verktyg mer än en lösning

Delakulturen bygger på tanken att det du kan blir mer värdefullt om andra får veta det Det du äger kan delas med andra när du själv inte använder det. Att dela med dig av din kunskap innebär att du breddar ditt nätverk och även din egen kunskap. Dessutom blir din kunskap synlig och viktig för fler. Med den utvecklade teknik vi har tillgång till idag har vi dessutom möjlighet att dela med oss på ett enkelt sätt. Gemensam konsumtion collaborative consumption – att dela på resurser vi har tillgång till och genom det få tillgång till mer.

Och visst borde det vara en självklarhet att både ge och ta. Eftersom du alltid inspireras av det som gjorts tidigare, eftersom uttryck är en följd av intryck och att kreativitet inte kan uppstå i ett vakuum. Du själv inspireras av andra, du själv kan och bör också inspirera tillbaka. Såväl i vardagen som i arbetslivet.

Vad kan du eller ni dela med er av för att berika dig själv?
Vad kan du eller ni dela med er av för att berika andra?


Mer om att dela med sig

  • Mitt lärarrum på nätet – Lärandets nya landskap, UR Samtiden
    I filmklippet från UR berättar Marie Andersson, lärare på Gotland, om gemenskapen hon möter i exempelvis en Facebook-grupp, och hur hon där kan ta del av andras erfarenheter, litteraturtips, lektionstips och frågor och svar. Tillsammans kan lärarna hjälpas åt med den nödvändiga omvärldsbevakningen. Hon berättar också om hur gemenskapen på nätet sprids som ringar på vattnet ut lokalt genom att man lär känna lärare som man kan träffa fysiskt i sin närmiljö.
  • Rachel Botsman: The case for collaborative consumption
    Rachel talar i sitt TEDtalk om hur vi gått från att vara ett jag till att bli ett vi och hur webbsidor som Wikipedia förändrar vårt tankesätt och våra beteenden genom att vi delar med oss. We are wired to share.

Glad sommar med hopp om ett fortsatt fint delande till höstterminen.
/Josefine Hulthén Åkerblom, webbredaktör