Delakultur och paradigmskifte med 1:1 i Magnarp

En film om hur vi använder datorn i olika ämnen och projekt på Magnarp. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.