Delar av det bästa från första dagen #Hbg44

Karin och Mona berättar om hur det har varit att planera #Hbg44 och bland guldkornen första dagen av tre står en rad inspirerande föreläsningar och workshops på listan, såväl externa som interna.

Först och kanske störst i satsning är långt resande Anne Bamford med nya dimensioner i undervisningen med nya lärmiljöer som 3D. Annika Agelii Genlott inspirerar till att arbeta med en fortsättning till Att skriva sig till läsning. Hon talar om hur digitala verktyg, genom social interaktion och formativ återkoppling kan leda till högre elevresultat och större likvärdighet bland pojkar och flickor. Hanna Stehagen är också inbjuden och talar om hur en språkutvecklande undervisning i olika skolämnen kan se ut i klassrum med flerspråkiga elever.

Hög aktivitet och lust att lära

Idag är lärandet till för lärarna och pedagogerna. Och visst sker det lärande. På hög nivå.

Karin Ollinen och Mona Andersson är samordnare av hela #Hbg44 och har arbetat med uppdraget sen i februari i år.

Under #Hbg44 har Helsingborgs egna pedagoger i stor grad ställt upp i det kollegiala lärandet. Sammanlagt har vi lyckats med att dra ihop nästan 300 föreläsningar, workshops och seminarier. I den stora mängd kompetenshöjning och inspiration som skett under denna första dag är det svårt att välja ut bara några få.

Bland annat har vi kunnat se ett antal fulla lektionssalar med seminarier och föreläsningar kring Google Apps for Education. Det har skapats praktiskt på många olika håll bland annat med musikskapande med Garageband. På Komtek presenterar NTA, naturvetenskap och teknik för alla, sitt material och det utbud som finns att tillgå. Deltagarna får så klart testa på och experimentera med valda delar. Under de tre dagarna finns det mycket att välja på inom både skola och förskola, pedagogisk dokumentation är ett av de pass sin riktar sig enbart till personal i förskolan.

I korridoren promenerar ett gäng som är på ”skattjakt” under ett pass i hur X-note kan användas för att skapa en upplevelsepromenad och på mingeltorget står bland annat 3D-classroom, IT-avdelningen och Creaza och åt alla håll bubblar samtal, möten och olika typer av läranden.

I morgon fortsätter vi att dela, inspireras och ha roligt tillsammans.
Tack för idag! #Hbg44

[su_carousel source=”media: 3106,3107,3108,3109,3110,3111,3112″ limit=”21″ width=”960″ height=”680″ items=”1″ mousewheel=”no” autoplay=”0″][su_column size=”1/4″]Content[/su_column] [su_column size=”1/4″]Content[/su_column] [su_column size=”1/4″]Content[/su_column] [su_column size=”1/4″]Content[/su_column][/su_carousel]