Det blir mer än plockgodis i vår monter…

plockgodis

Är du nyfiken på vad vi från Helsingborgs stads skolor gör i montern på SETT SYD? Här finns hela programmet. Kom och träffa oss, lyssna, kläm, känn och lär!  (Se till att hålla koll här, vi uppdaterar kontinuerligt.)
Program tisdag 27 oktober
Program onsdag 28 oktober

Tisdag 27 oktober 

Klockan 9.30  CSI – Naturvetenskaplig specialisering med hjälp av laborationer och digitala verktyg
/Sofie Johansson och Marika Davidsson från Olympiaskolan

Miniseminarium för dig som är lärare och undervisar i naturvetenskap på högstadiet och gymnasiet.Kursen genomförs helt enligt CSI-tema där eleverna själva för lösa olika fall genom att själva söka och analysera bevis. Eleverna innehar själva rollen både som kriminaltekniker ute på brottsplatsen och i laboratoriet, samt som  informatörer vid presskonferenser. Marika och Sofie jobbar båda som förstelärare på Olympiaskolan i Helsingborg och har tillsammans kursen Naturvetenskaplig specialisering.


Klockan 10.00 En digital verktygslåda i slöjden
/Andreas Cederberg från Rydebäcksskolan

Miniseminarium för dig som pedagog. Bloggen som resurs för att synliggöra lärandet för elever, föräldrar, kollegor och även mig som pedagog. Konkreta exempel på hur bloggen används för att samla det som rör undervisning för inspiration och stöd ur olika perspektiv. www.slöjdsalen.nu


Klockan 10.00-11.00  Prova på – CSI, testa själv
/Sofie Johansson och Marika Davidsson från Olympiaskolan

Kom och prova på olika analysmetoder som våra elever använder för att analysera bevis inom kursen CSI – Naturvetenskaplig specialisering. Se miniseminariet innan ”CSI – Naturvetenskaplig specialisering med hjälp av laborationer och digitala verktyg


Klockan 10.30 Digilys
/Eva Elg och Ljiljana Milic Pavlovic från Elevhälsan

Miniseminarium för dig som pedagog i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. DigiLys (förkortning av digital analys) är en arbetsmodell för utveckling av skolans lärmiljö som bygger på kollegialt lärande med koppling till forskning och beprövad erfarenhet. Målet är att utveckla lärmiljön genom kontinuerlig pedagogisk kartläggning, analys och genomförande av insatser. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på elevernas behov ökar möjligheten för varje individ att får den utbildning och det stöd den behöver.


Klockan 11.00 Kommunlicentiand – En möjlig karriärväg
/Karin Ollinen, Strategisk utvecklare IKT och kommunlicentiand, Eva Svensson Grundskollärare och kommunlicentiand Utvecklingsavdelningen, Laröds skola

Miniseminarium för dig som är lärare, skolledare, politiker, tjänstemän på förvaltning. Helsingborgs stad strävar efter att stärka den vetenskapliga grunden i skolan. Som ett led i detta finansieras tjänster som kombinerar praktik och forskning. Vi berättar hur det är att vara en del av denna satsning med vår forskning kring IKT och lärande.


Klockan 11.00-14.00 Prova på – Scratch/Makey Makey med Komtek / Tina Ericson och Ha Tinh Luong

Kryp in bakom skärmen, testa att programmera med hjälp av Scratch, prova sedan att ersätta ditt tangentbord med t ex bananer med hjälp av Makey Makey


Klockan 11.30 Prata med Cecilia Bonde om föreläsningen e-Twinning – Internationalisering


Klockan 12.00 Utveckla inkluderande lärmiljöer!
/Katja Vinulv , Biträdande rektor på Wieselgrensskolan

Miniseminarium för specialpedagoger, lärare och skolledare och elevhälsoteam. Har vi en skola där vi utgår från elevens perspektiv? Eller trycker vi in eleven i skolans verksamhet med ett skohorn? Vilka är framgångsfaktorerna för en lärmiljö där eleverna utvecklas optimalt? Anpassar vi verksamheten efter eleverna? Hur ser vi att vi gör rätt saker? Presentation av Kvalitetsindikatorer.


Klockan 12.30-13.00 Prata med Fredrik och Annika om föreläsningen  GAfE hand i hand med Helsingborg 2035


Klockan 13.00-13.30 Prata med föreläsarna från föreläsningarna

  • När svårt blir enkelt – Att använda multimodala verktyg i särskolan
  • Att leda digital skolutveckling

Klockan 13.30-14.00 Prata med Emma om föreläsningen Viktiga platser för viktiga barn


Klockan 13.30 Så här jobbar vi med IT i särskolan/Nina Lundell

Miniseminarium för dig som jobbar i särskolan. Visar exempel på hur vi jobbar med IT i särskolan. Flippat klassrum – Digitala kontaktböcker – digitala scheman – kommunikation med appen Widgit Go.


Klockan 14.00 Nyanländas lärande och modersmål – En snabbare väg till måluppfyllelse
/Agneta Gullstrand, samordnare för modersmålsenheten

Miniseminarium för dig som är pedagog. Tillsammans gör vi bedömningen av eleven som är nyanländ
Steg 1 Elevens bakgrund och erfarenheter.
Steg 2 Numeracitet språklös test kring taluppfattning, diamanttestet används. Litteracitet förmågan att läsa, skriva, tala och förstå i elevens starkaste språk.

Vi överlämnar personligen eleven och bistår med fortsatt handledning
Vi kommer även att samverka med skolorna kring steg 3, ämneskartläggningen
Vi delar med oss av konkreta exempel på hur vi organiserar Välkomsten och stödjer nyanländas lärande


Klockan 14.30-16.00 Prata med medförfattarna till boken Kraften i att utgå från barns lek.


Klockan 14.30 E-bibliotek- ett lyft för språket
/Eva Levin och Gunilla Bosson från Raus Planterings skola

Miniseminarium för dig som är pedagog i F-9.Hur får man elever att vilja skriva böcker och att bearbeta sin texter oavsett skriv- och läsförmåga, ämne eller ålder. På Raus Planterings skola i Helsingborg har man under drygt 2 års tid arbetat med Plantioteket, skolans e-bibliotek, och vi berättar gärna om våra erfarenheter.


Klockan 14.30-15.30 Prova på – Äventyrspedagogik och digitala verktyg
/Maria Pettersson

Prata med Maria om Äventyrspedagogik och hur du kan använda digitala verktyg kopplat till det.


Klockan 14.30-16.00  Prata med Carina om boken
Kraften i barns lek


Klockan 15.00 Digitalisering av skolan på vetenskaplig grund -ett Helsingborgsperspektiv
/Liselotte Johansson och Johan Olsson Swanstein

Kort presentation av Helsingborgs stads deltagande i IFOUS digitaliseringsprogram. Vilka utmaningar och fördelar har vi sett och arbetet med programmet och varför ville vi gå med? Utfrågning av rektor Liselotte Johansson.


Klockan 15.30 Språkutvecklande undervisning
/Vlatka Glumac, förstelärare på Drottninghögsskolan

Miniseminairum för dig som är pedagog. Språkutvecklande undervisning som en kommunikativ undervisning där pedagogen fokuserar på språkets roll i alla ämnen: att lära svenska och att lära på svenska.


Klockan 16.00 Olweusprogrammet i Helsingborg
/Katarina Witting och Palle Nyberg från Olweusgruppen/Elevhälsan

Miniseminarium för dig som skolledare, skolpersonal, studenter samt tjänstemän inom skolförvaltningar. Helsingborgs stads skolor använder Olweusprogrammet för att arbeta mot kränkningar och mobbning. Det innefattar såväl förebyggande arbete som tydliga rutiner i händelse av mobbning. I det förebyggande arbetet lägger vi tyngdpunkten på att lära eleverna civilkurage, gemensam värdegrund och att känna igen situationer för att kunna sätta gränser. Detta bildar goda inkluderande lärmiljöer med högt i tak! För att skapa och bibehålla detta tillåtande lärrum krävs en vuxen som är den självklara ledaren.


Klockan 16.30 En digital verktygslåda i slöjden
/Andreas Cederberg från Rydebäcksskolan

Miniseminarium för dig som pedagog. Bloggen som resurs för att synliggöra lärandet för elever, föräldrar, kollegor och även mig som pedagog. Konkreta exempel på hur bloggen används för att samla det som rör undervisning för inspiration och stöd ur olika perspektiv. www.slöjdsalen.nu


Onsdag 28 oktober

Klockan 9.00-10.30 Prova på Äventyrspedagogik och digitala verktyg
/Maria Pettersson

Prata med Maria om Äventyrspedagogik och hur du kan använda digitala verktyg kopplat till det.


Klockan 9.30 Nyanländas lärande och Modersmål – En snabbare väg till måluppfyllelse
/Birgitta Jönsson och Caroline Kinberg, Pedagogiskt center

Miniseminarium för dig som är pedagog. Tillsammans gör vi bedömningen av eleven som är nyanländ.

Steg 1 Elevens bakgrund och erfarenheter.
Steg 2 Numeracitet språklös test kring taluppfattning, diamanttestet används. Litteracitet förmågan att läsa, skriva, tala och förstå i elevens starkaste språk.

Vi överlämnar personligen eleven och bistår med fortsatt handledning
Vi kommer även att samverka med skolorna kring steg 3, ämneskartläggningen
Vi delar med oss av konkreta exempel på hur vi organiserar Välkomsten och stödjer nyanländas lärande.


Klockan 10.00 Idrott & digitala verktyg
/Eva Levin från Raus Planterings skola

Miniseminarium för dig som är pedagog i F-6. Inte ska man väl använda digitala verktyg på idrotten? Eller? Jo, det tycker jag! Jag arbetar som idrottslärare på Raus Planterings skola och använder mig av digitala verktyg för ökad måluppfyllelse i idrott och hälsa. Vill du veta hur? Kom hit, så ska jag berätta!


Klockan 10.30 HKK och GAFE
/Josefine Johansson, Högastensskolan och Gantofta skola

Miniseminarium för dig som är pedagog i grundskolans senare år. Att använda GAFE i hem- och konsumentkunskap och vilka möjligheter det skapar för mig och mina elever. Konkreta exempel från undervisningen. Välkommen att komma och lyssna och ta del av hur jag arbetar med det.


Klockan 11.00 Stora och små lär av varandra på riktigt
/Magnus Jönsson och Annika Nilsson Tågaborgsskolan

Ett projekt där en grupp elever från nian är med och jobbar med fyrorna ett eller två pass i veckan. Vi har redan i starten av projektet sett stora fördelar med att stora och små lär varandra på riktigt. Detta samarbete gynnar verkligen alla inblandade. Kom och lyssna så ska vi dela alla våra guldkorn med er.


Klockan 11.00-14.00 Prova på Scratch/Makey Makey
/Tina Ericsson och Jonas Christensen Komtek

Kryp in bakom skärmen, testa att programmera med hjälp av Scratch, prova sedan att ersätta ditt tangentbord med t ex bananer med hjälp av Makey Makey


Klockan 11.30 Språkutvecklande undervisning
/Vlatka Glumac, Drottninghögsskolan

Miniseminarium för dig som är pedagog. En kommunikativ undervisning där pedagogen fokuserar på språkets roll i alla ämnen: att lära svenska och att lära på svenska


Klockan 12.00 Rymdnissarna, ett uppdragsbaserat temaarbete
/Laila Ryba och Patrik Andersson, Rosenvägens förskola

Miniseminarium för dig som är pedagog i förskolan. Rymdnissarna är ett uppdrags baserat temaarbete med fokus på ASL och miljömedvetenhet. Med hjälp av ”irl (in real life)-äventyr”, uppdrag och digitala verktyg hjälper vi ”rymdnissarna” – vi lär dem om livet här på jorden och på så sätt fyller vi deras raket med kunskapsbränsle och när den är helt fylld kan de äntligen få komma hem.


Klockan 12.00-12.30 Prata med Anita och Ulrika från föreläsningen Digitala skrivverktyg – Helsingborgsmodellen


Klockan 12.30-13.30 Prata med författarna till boken Helsingborgsmodellen


Klockan 12.30 Organisationens betydelse för en inkluderande lärmiljö /Gullbritt Holm

Miniseminarum för dig inom grundskolan. det är verksamheten som är problemet när det inte fungerar! Laröds skola har bedrivit ett utvecklingsarbete som har resulterat i en synvända: Eleven är aldrig bekymret, det är miljön som är problemet när det inte fungerar.


Klockan 13.00 Äventyrspedagogik på schemat
/Maria Pettersson, Maria Parkskolan

Miniseminarium för dig som är pedagog. Vad får våra barn att längta till skolans nästkommande dag? Jo – äventyr! På Maria Parkskolan gillar vi olika, testa nya saker och gå andra vägar för att nå målen. Under två års tid har vi lagt in äventyrspedagogiken som ännu en metod att nå goda resultat i skolan. Som äventyrspedagog arbetar jag tillsammans med klasslärarna och utifrån kursplaner och mål, skapar vi äventyr där barnen från uppleva och tänka entreprenöriellt. På samma gång väver vi in samarbete, kamratskap och värdegrund på ett smidigt och spännande


Klockan 13.30 En snabbare väg till måluppfyllelse
/Birgitta Jönsson, Annica Hoberg, Jennie Bladh, Pedagogiskt center

Miniseminarium för dig som är pedagog. Tillsammans gör vi bedömningen av eleven som är nyanländ.

Steg 1 Elevens bakgrund och erfarenheter.
Steg 2 Numeracitet språklös test kring taluppfattning, diamanttestet används. Litteracitet förmågan att läsa, skriva, tala och förstå i elevens starkaste språk. Vi överlämnar personligen eleven och bistår med fortsatt handledning
Vi kommer även att samverka med skolorna kring steg 3, ämneskartläggningen.

Vi delar med oss av konkreta exempel på hur vi organiserar Välkomsten och stödjer nyanländas lärande.


Klockan 14.00 Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan
/Jessica Persson, Pedagogiskt center

Miniseminarium för dig som verksamhetschefer, förskolechefer och förskolepersonal. VAD behöver utvecklas för att alla barn i våra förskolor ges möjlighet att utveckla sitt modersmål och sin kulturella identitet? HUR kan vi utveckla detta på olika verksamhetsnivåer för att ge barnen dessa möjligheter? Ta del av Helsingborgs utvecklingsarbete.


Klockan 14.30 Book Creator – ett Allround verktyg
/Paula Dubbink och Antje Berggren, modersmålsenheten

Miniseminarium för lärare, förskollärare, alla som är intresserade. Möjligheter att använda appen BookCreator i din undervisning. Upptäck hur både du och dina elever kan ha nytta av den digitala tekniken och lär sig använda den på ett enkelt sätt både utifrån ett lustfyllt lärande och språkutvecklande arbetssätt. IPads finns på plats – så kom gärna och prova på.


Klockan 14.30-16.00 Prova på Äventyrspedagogik och digitala verktyg
/Maria Pettersson

Prata med Maria om Äventyrspedagogik och hur du kan använda digitala verktyg kopplat till det.


Klockan 14.30-15.30  Prata med författarna till boken Kraften i att utgå från barns lek.


Klockan 15.00 Digilys
/Eva Elg och Ljiljana Milic Pavlovic, Elevhälsan

Miniseminarium för förskola, grundskola, gymnasium.. DigiLys (förkortning av digital analys) är en arbetsmodell för utveckling av skolans lärmiljö som bygger på kollegialt lärande med koppling till forskning och beprövad erfarenhet. Målet är att utveckla lärmiljön genom kontinuerlig pedagogisk kartläggning, analys och genomförande av insatser. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på elevernas behov ökar möjligheten för varje individ att får den utbildning och det stöd den behöver.


Klockan 15.30 HKK och GAFE
/Josefine Johansson, Högastensskolan och Gantofta skola

Miniseminarium för dig som är pedagog i grundskolans senare år. Att använda GAFE i hem- och konsumentkunskap och vilka möjligheter det skapar för mig och mina elever. Konkreta exempel från undervisningen. Välkommen att komma och lyssna och ta del av hur jag arbetar med det.


Klockan 16.00 Kommunlicentiand – En möjlig karriärväg
/Karin Ollinen, Strategisk utvecklare IKT och kommunlicentiand, Eva Svensson Grundskollärare och kommunlicentiand Utvecklingsavdelningen, Laröds skola

Miniseminarium för dig som är lärare, skolledare, politiker, tjänstemän på förvaltning. Helsingborgs stad strävar efter att stärka den vetenskapliga grunden i skolan. Som ett led i detta finansieras tjänster som kombinerar praktik och forskning. Vi berättar hur det är att vara en del av denna satsning med vår forskning kring IKT och lärande.


Klockan 16.30 Så här jobbar vi med IT i särskolan
/Nina Lundell

Miniseminarium för dig som jobbar i särskolan. Visar exempel på hur vi jobbar med IT i särskolan. Flippat klassrum – Digitala kontaktböcker – digitala scheman – kommunikation med appen Widgit Go.