Detta tar jag med mig hem!

Efter två dagar på SETT var det fullt i mångas huvuden.  Trots det haffades några av våra deltagare på väg hem för att mycket kort försöka sammanfatta vad de tar med sig från dessa dagar.

Mässorl och oljud på flygplatsen dränker nästan det som försöker sägas, men jag hoppas att ni hör alla intressanta intryck som pedagoger och skolledare från Helsingborg tar med sig hem.

Det är nu det börjar!
/Karin