Digilär i engelska på Gantofta

Jag har fått möjligheten att testa det digitala läromedlet Digilär i ämnet engelska på Gantofta skola.  Efter förfrågan från elever och föräldrar gjorde jag en enkel presentationsvideo där jag kortfattat berättar om några av de viktigaste funktionerna inne i Digilär. Just nu jobbar årskurs sju och nio aktivt med Digilär.

Digilär är precis som ett vanligt tryckt läromedel med text, glosor, övningar och ljudfiler. Skillnaden är att man inte längre behöver släpa på böcker eller att man som lärare behöver starta en cd-spelare för att få texten uppläst eller för att göra olika hörövningar. Eleverna kan träna sin glosor direkt inne i plattformen, göra sina övningsuppgifter, göra självstudieuppgifter och välja om de vill få texten uppläst. Extra smidigt är att eleverna har egna Chromebooks (som de flesta skolor tillhandahåller idag) som de kan arbeta på direkt. En annan fördel är att allt elever skriver sparas i realtid så de behöver inte tänka på att spara – det gör programmet automatiskt precis som i GAFE.

Nu har jag arbetat med Digilär i en månad med eleverna och jag har även knutit in GAFE i samband med glosprov. Jag tänkte berätta om vilka reaktioner jag har fått från eleverna samt att samtliga elever uppnått goda resultat redan.

I veckan hade vi föräldramöte där jag presenterade grunderna i Digilär. De flesta föräldrar tyckte att det verkade jättebra för deras barn  och riktigt välkomnade det digitala arbetet men det fanns några som inte riktigt förstod upplägget men ville se hur deras barn lärde sig genom att använda Digilär. Eleverna själva har nästan bara gett plattformen beröm. Den största fördelen enligt dem är att de slipper släpa på tunga och slitna böcker utan kan enkelt logga på datorn eller mobilen. Många av eleverna upplever redan att de har utökat sitt ordförråd genom den interaktiva glosmetoden inne i Digilär.

Arbetsområdena inne i Digilär känns nära och relevanta för eleverna. Övningsuppgifterna ser ungefär likadana ut som om de vore i bokform men det är kul att Digilär valt att länka till andra sajter ute på nätet samt att jag som lärare kan lägga in mitt eget material som är kopplat till arbetsområdet.

Som komplement brukar jag skapa glosproven i Google Forms med min vän Flubaroo (det självrättande provet).  Eleverna får sina resultat mailade till sig och de tycker att det en riktigt bra service att snabbt få veta sina resultat. Jag brukar naturligtvis ta in Google Docs när jag skapar mina extrauppgifter. Inga konstigheter med andra ord. Jag kommer såklart att integrera mina YouTube-klipp allteftersom de passar in i arbetsområdena. Närmast på tur står tema pirater (Cecilia Vasa – Sjörövarprinsessan) i årskurs sju och Halloween  i årskurs 6,7 och 9 i engelska där mina klipp kan återanvända och arbetas med. Detta bloggar jag om nästa gång.

Digilär är som sagt ingenting som är nytt men alltfler börjar jobba med olika digitala plattformar i undervisningen.

Camilla Göransson

@camigoransson