Digitala skrivverktyg – magiska pennor i Helsingborgsmodellens tidiga läs- och skrivundervisning!

Ulrika och Agneta

Två veckor kvar till SETT SYD 2015 i Malmö.  Idag presenterar vi den sista föreläsningen från oss i Helsingborg och Helsingborgs stads skolor. Det är två pedagoger med särskilt fokus på läs- och skrivutveckling, Anita Jönsson, läs- och skrivutvecklare på Pedagogiskt Center och pedagogen Ulrika Borkmar som är förstelärare på Drottninghögsskolan.

Så här beskriver de sin föreläsning:

”Helsingborgsmodellen vilar på ett antal pedagogiska hörnstenar som samspelar och ger struktur i undervisningen. Läsa och skriva är processer som gynnar varandra och bör utvecklas parallellt.

I seminariet beskrivs tankarna bakom Helsingborgsmodellen och ett praktiskt exempel där digitalt skriftspråkande i årskurs ett ger stöd och stimulans i läs- och skrivutvecklingen.”

Välkomna att träffa oss på SETT SYD 15

Mer om Helsingborgsmodellen kan du läsa i artikeln: Helsingborgsmodellen – för tidig läs- och skrivutveckling

/projektgruppen för Helsingborgs stads skolor på SETT SYD genom Linda Gustafsson