Digitala verktyg i förbindelse med projekt och lärmiljöer i förskolan

Marisa, Carina och Alexandra

Nästa talare vi presenterar från Helsingborgs stads skolor är tre stycken. Välkomna att lyssna på en inspirationsföreläsning om de digitala verktygen kopplat till projekt och lärmiljöer i förskolan.

Carina Wällstedt Johansson arbetar som pedagogista på Pedagogiskt center. Tillsammans med pedagogerna Marisa Edlund och Aleksandra Meller Bielecki håller de en föreläsning på SETT SYD om hur vi kan använda de digitala verktygen på ett undersökande, utforskande och experimenterande sätt som öppnar upp till nya perspektiv för barnen och deras lärande. Så här beskriver de sin föreläsing: 

”Under våren 2015 har en processfortbildning för Förstelärare i förskolan pågått i Helsingborg där syftet bla varit att på olika sätt märkvärdiggöra små barns lärprocesser och synliggöra förskolans verksamhet på olika sätt genom pedagogisk dokumentation. Nu delar några av förstelärarna med sig av sina berättelser från olika projekt i vardagen tillsammans med barnen.

Det handlar om det kreativa perspektivet och att barn är producenter och inte bara konsumenter. Det handlar om hur barn och pedagoger tillsammans utforskar de digitala verktygen i förbindelse med “de hundra språkens uttrycksformer”

Det handlar om att arbeta med de digitala verktygen som en naturlig del av miljön i förbindelse med övriga lärmiljöer för att öppna upp till nya möjliga vägar till lärande.

Det handlar om kraften och modet att utgå från barns lek.”

Visst låter det spännande? Håll koll på programmet för SETT SYD 2015 som presenteras på http://www.settsyd.se/