Digitalitet och de yngsta barnen – barn och pedagoger som möjlighetsskapare!

pedagoger Brunnsberga förskola

Nästa föreläsning vi vill presentera kommer från pedagoger på Brunnsberga förskola, en Reggio Emiliainspirerad förskola i Helsingborgs stad.  De som håller i föreläsningen är Simon Melin (IKT-ansvarig och inspiratör), Hanna Edmundsson, Martin Nilsson och Vera Rojas (blivande pedagogista).

Så här beskriver de sitt föreläsningspass på SETT SYD:

”Följ med på en verksamhetsnära berättelse om hur förutsättningar skapas, prövas och utvecklas för att erbjuda digitala lärmiljöer för de yngsta barnen på förskolan.  De digitala verktygen fungerar som ett naturligt tillägg och en utmaning till barnen i de processer de redan är inne i. Verktygen är inte ett språk i sig utan ett av barns hteragerar med den övriga lärmiljön. Under föreläsningen kommer vi även att lyfta konkreta exempel och problematisera pedagogens ansvar. ”

Är ni mer nyfikna på pedagogerna på Brunnsberga förskola? Här kan ni få läsa mer:

Digitala verktyg som en naturlig del av förskolan lärmiljö

Reggio-Emiliainspirationen och digitala kullerbyttor

/projektgruppen för HBG stads skolor på SETT SYD genom Linda Gustafsson