Diskutera värdegrund utifrån anonym skvaller-app

Appen Secret sprider hemlisar, osanningar och kränkande uttalanden bland unga. Oscar Semb – Lärare, studiehandledare, föreläsare, har skrivit ihop ett förslag på en kort lektion/diskussionsunderlag som du kan använda i klassrummet med dina elever för att lyfta värdegrundsfrågor och förhoppningsvis undvika att eleverna fortsätter kränka varandra via Secret men även i andra sociala medier.

Läs artikeln ”Unga kränks med ny anonym skvaller-app” ur HD 2014-09-02