Elev med diagnosen APD hjälpt med Comfort Focus

APD står för Auditory Processing Disorder – auditiv perceptionsstörning.  APD täcker flera störningar som påverkar hur hjärnan behandlar auditiv information.

En nyinflyttad elev i kommunen i åk 8 har nyligen fått den här diagnosen. Hon har under alla sina skolår inte kunnat uppfatta tal i brus och därmed missat viktig information och instruktioner från lärarna. En förutseende specialpedagog tog kontakt med Skoldatateket, som då kunde låna ut Comfort Focus. Eleven hann inte sätta på sig hörlurarna förrän ett brett leende spred sig hos henne. En ny värld öppnade sig!

comfort plusMan blir så lycklig när man hittat rätt. Eleven har kunnat använda audiofonen på alla lektioner tack vare att lärarna varit positiva och tagit den med sig till klassrummen. Eleven känner att hon äntligen har fått hörseln tillbaka och samtliga lärare berättar att hon redan gått framåt i sina ämnen, speciellt i matematik (efter 1 mån). Tänk att sitta år efter år och inte uppfatta vad läraren går igenom! Hörselcentralen hade också varit på besök och hade blivit mycket imponerade av att kommunen var så långt framme.

Diagnosen är fortfarande ny men hörselcentralen trodde att det kommer att bli allt vanligare. I dagsläget är det visst bara på två platser i landet där man utreder detta funktionshinder.

Artikel i HD – Efter åtta år i skolan kan Fiona höra läraren

/Anita Hansson, Skoldatateket i Ängelhom, anita.hansson@engelholm.se