En dator per elev

Hösten 2011 tog Barn- och utbildningsnämnden i Ängelholms kommun beslut om att alla elever från grundskolans årskurs 1 skall ha tillgång till en dator som arbetsredskap senast hösterminen 2014.

Kommunen gör denna satsning mot alla våra skolformer för att kunna leva upp till de mål och riktlinjer som finns i skolans styrdokument och för att ge alla barn och ungdomar en grundläggande digital kompetens. Detta är inte ett tekniskt projekt, men ett pedagogiskt utvecklingsprojekt.

Varför gör vi denna satsningen i Ängelholm?

En hög andel av digitala verktyg  i skolan leder till att vi kan uppnå de mål och riktlinjer som finns i våra styrdokumenten och att alla barn och ungdomar får möjlighet till  grundläggande digital kompetens.

Det är viktigt…

  • att ge alla barn och ungdomar lika förutsättningar
  • att alla barn och ungdomar utvecklar ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
  • att skapa goda lärmiljöer där tekniken finns som ett naturligt verktyg

I Ängelholm har man valt att dela ut datorer till åk 1, 4, 7, Gy åk 1 samt särskola och introduktionsklasser med början höstterminen 2012. Denna process upprepas höstterminen 2013 och höstterminen 2014. Detta innebär att hösten 2014 har alla elever i Ängelholms kommunala skolor tillgång till en dator som arbetsredskap.

En central styrgrupp leder projektet där bland annat representanter från de olika nätverken och förvaltningschefen ingår. En central projektsamordnare ansvarar för att driva projektet gentemot rektorsområden. Projektsamordnaren står till ansvar mot styrgruppen och förvaltningschefen.

Rektorsområdena har bildat en projektgrupp med en projektledare som ansvarar för att driva projektet på sitt område. I projektgruppen ingår IKT-personer, pedagoger och rektor.

Länk till bloggen endatorperelev.se

Här kan du läsa mer om Resultat från första året med en dator per elev.

Utvald bild original av: Waag Society under licensen CC-BY 2.0