En processledares olika roller och uppdrag

Föreläsning om vad det innebär att leda processer samt vilka olika roller och uppdrag en processledare kan ha.

Mellanledare

Många processledare är mellanledare. Mellanledarskapet karakteriseras av position, förhållningssätt och praktik. Eftersom mellanledaren ingår i både ledarpraktiken och lärarpraktiken är ofta mellanledaren en viktig översättare vid verksamhetsutveckling. Det är därför centralt att mellanledaren har god översättningskompetens.

Föreläsningen bygger på forskning av Ulf Blossing, Karin Rönnerman, Christine Edwards-Groves, Peter Grootenboer och Kjell Arne Rövik.

Underlag för arbete med processledarens roll

Presentationsmaterial: Processledarutbildning 1: Processledarskap (pdf)

I materialet kan du bland annat ta del av:

  • beskrivning av mellanledarskapet och dess utmaningar vid translation
  • underlag för att synliggöra processledarens roll i organisationen
  • underlag för reflektion kring självkännedom

Föreläsningen är den första delen i kursen Utbildning för processledning som FoU Skola erbjuder i samarbete med Helsingborgs stad och Campus Helsingborg. Utbildningen riktar sig i första hand mot pedagogisk personal med uppgift att driva olika typer av utvecklingsprojekt.

Kursledare: Lisbeth Gyllander och Jaana Nehez