Högre kvalitet och ökad läsglädje med hjälp av Läslyftet

Efter en satsning på Läslyftet har boken tagit ny plats i vardagen och läsglädjen har ökat. Läslyftet har också bidragit till en ökad nyfikenhet och ett förändrat tankesätt hos pedagogerna. Vindögatans förskola och Blidögatans förskola är två av totalt 7 förskolor i verksamhetsområde 4 som deltar i satsningen.

Läslyftet har startat i Helsingborg!

Under läsåret 2015/2016 deltar flera Helsingborgsskolor i Skolverkets fortbildningssatsning, Läslyftet. Helsingborgs stads grundskolor har fått beviljat medel för 6 handledare som handleder ca 70 lärare i grupper om 7-12 deltagare. Lärarna har olika ämnesinriktning och kommer från 11 olika skolor. De flesta har sin undervisning i årskurserna 4-9. Lärarna träffas en gång i veckan för […]

Läslyft i Landskrona

Från och med hösten 2015 deltar Glumslövs skola, Västervångskolan, Härslövs skola och Seminarieskolan 7-9 i Läslyftet. Landskrona har fått stadsbidrag för fyra handledare som finns på nämnda skolor och som under läsåret går en handledarutbildning på Högskolan i Kristianstad. Arbetat med läslyftet kan även organiseras på skolorna utan stadsbidrag. Läslyftet riktar sig till lärare inom […]

Höganäs skolor lyfter läsningen med ”Läslyftet”

Höganäs kommun fick möjlighet att delta i utprövningen av skolverkets nya satsning ”Läslyftet” och har just avslutat första kursen som bland annat hade fokus på samtals betydelse för olika slags textläsning. Det egentliga läslyftet startar först läsåret 2015-2016.