Experimenten redovisas med filminspelningar

Hur vi på Villanskolan använder filminspelningar för att redovisa olika experiment. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.