Filmer som stöd vid instudering

För att underlätta för sina elever med läxor har Lindängeskolan i Malmö publicerat ett antal läxhjälpsfilmer. I filmerna förklarar lärare från skolan enkelt och på olika sätt för att stötta sina elever hemma eller på skolan. I nuläget finns det filmer i ämnena bild, biologi, datorkunskap, engelska, geografi, hemskunskap, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, musik, religion, samhällskunskap, svenska och syslöjd.

Läxhjälpsfilmer listade per ämne

Lindängeskolans alla läxhjälpsfilmer på skolans webbsida med filmer inom ämnena Bild, Biologi, Datorkunskap, Engelska, Geografi, Hemkunskap, Historia, Idrott och hälsa, Kemi, Matematik, Musik, Religion och Samhällskunskap.

Exempel på filmer är:

Utvald bild av Anna Guthermuth under licensen CC-by-2.0