Flagga för bråk

freeflags

I dag börjar ett nytt tema i Matematicum. Eleverna i årskurs 1-3 ska flagga för bråk.

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ”ska ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.”

Det centrala innehåll som behandlas är:

  • Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

Kunskapsmålen som eleverna ska nå är att ”visa grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.”

Språkmålen för arbetsområdet är att känna till och kunna förklara orden, med hjälp av konkret material:

  • halv, hälften
  • tredjedel
  • fjärdedel

Grundläggande kunskap om tal i bråkform är att alla delar måste vara lika stora för att de ska kunna anges som bråk.

För att göra detta möjligt kommer vi att arbeta med flaggor på olika sätt. Vi kommer att sortera flaggor, skapa flaggor och benämna delar av flaggor på olika sätt.