Flippat klassrum – ”Jag lär mig mer”

Hur använder pedagogen bäst sin tid tillsammans med sina elever? Denna fråga är mycket viktig och har på olika sätt berörts i tidigare blogginlägg, exempelvis det här blogginlägget om feedback.  Att flippa sitt klassrum frigör tid till annat. Detta är skäl som många gånger lyfts fram när man pratar om att flippa sitt klassrum.

Runt omkring i Sverige finns  många pedagoger som flippar. Hamid på Wieselgrensskolan är ett exempel på en pedagog i Helsingborg som använder sig flitigt av det här. Han flippar sin matematikundervisning främst med hjälp av att filma det som han tidigare hade som genomgångar i klassrummet. De så kallade flipparna har han spelat in på både svenska och arabiska, vilket har varit till stor hjälp för en del av eleverna. Detta har inneburit fantastiska resultat med motiverade elever och en stor höjning av resultaten. Titta på filmen lyssna på hans tankar samt på hur eleverna uppfattar flippandet.