Förankra mål och kriterier

Katarina Wikander och hennes elever har nyligen börjat arbeta med problemlösning i matte.

För att förankra mål och kriterier i ämnet började Katarina med att gå igenom målet och de tre nivåerna som de skulle arbeta på.

Mål: Du ska kunna lösa enkla problem genom att välja lämpligt räknesätt och bedöma svarets rimlighet.

– Därför pratade vi om vad rimlighet var och vi pratade också om vad en strategi var, alltså ett knep att komma på hur man löser problem, säger Katarina.

De tre nivåerna för arbetet:

  1. Du ska kunna välja räknesätt.
    Du år ännu inte godkänd, men på god väg
  2. Du ska kunna välja räknesätt och även räkna ut problemet, samt bedöma om svaret är rimligt
  3. Du ska kunna välja räknesätt och räkna ut problemet på två olika sätt, samt svara med ett rimligt svar.
    Nivå 3 behöver eleverna inte uppnå men många vill utmana sig själva genom att försöka.

Enskilt, i par och i helgrupp har eleverna arbetat med att förstå de olika nivåerna.


STRATEGI 1 – Klargöra, delge och skapa förståelse för mål och kriterier

Tydligt förmedlade mål och bedömningskriterier har visat sig ha positiva effekter på elevernas prestationer och motivation. Att ha en förståelse för vart undervisningen är på väg och på vilka sätt ens prestationer bedöms skapar mer mening i lärandeprocessen och ger bättre verktyg för hur elever kan påverka sitt lärande. Ett visst antal metoder/tekniker kan användas för att arbeta med denna strategi. Dessa kan användas med elever i olika ålder och i olika ämnen. Det som är viktigt är att koppla dem till strukturen i läroplanen och att praktisera användningen av dem tillsammans med eleverna.