Föreläsning Dennis Shirley – Rektorer i aktion

I den här filmen kan du se Dennis Shirleys föreläsning från spridningskonferensen Rektorer i aktion i Helsingborg 2015.

Dr Dennis Shirley är professor i pedagogik vid Lynch School of Education vid Boston College. Hans arbete inom utbildning sträcker sig från mikronivå till makronivå. Från att stödja nyutbildade lärare till att utforma och handleda forsknings- och interventionsprojekt för skoldistrikt, stater och provinser samt nationer. Hans nya bok Achieving with Integrity:  Towards Mindful Educational Change kommer att publiceras under 2015.
@dennisshirley