Föreläsning Torbjörn Lund – Rektorer i aktion

I den här filmen kan du se Torbjörn Lunds föreläsning från spridningskonferensen Rektorer i aktion i Helsingborg 2015.

Torbjörn Lund är docent vid Tromsö universitet där han arbetar med skolutveckling, pedagogik och aktionsforskning. I Norge är han involverad i den nationella satsingen Vurdering for læring (bedömning för lärande) där han arbetar med nätverkslärande. Han ingår i forskningsnätverk som Nordiskt Nätverk i Aktionsforskning (NNAF) och det internationella nätverket Pedagogy Education Praxis (PEP). Torbjörn har skrivit ett antal böcker och artiklar bland annat Action Research and Translation Studies – Understanding the Change of Practice (med Eli Moksnes Furu) och Skoler i nettverk – Dialogkonferanser som læringsarena. I Rektorer i aktion-projektet har Torbjörn fungerat som en vetenskaplig konsult och ansvarat för följeforskningen.