Förklara och resonera om trafik

Min tanke är att redan från åk 1 bygga upp det språkbruk vi kommer att använda genom hela skolan och för att göra det enkelt för både mig, eleverna och föräldrarna, vill jag använda uttryck som fungerar på många förmågor och arbetsområden. Dessutom vill jag göra olika kvaliteter tydliga redan från början, för att visa vad och hur jag bedömer.

Mitt val blir utifrån dessa kriterier uttrycken ”enkelt, utvecklat och väl utvecklat” som grunden i en liten serie filmer för åk 1. Jag har gjort första filmen som handlar om förmågan att förklara och resonera och den använde vi i vårt arbetslag i vårt trafiktema så tidigt som i september i åk 1. När vi sett filmen återkopplade vi till den, även i andra frågor som skulle förklaras eller resoneras kring, allt för att inte ”fastna” i kontexten.

Resultatet blev väldigt bra! När eleverna muntligt skulle förklara och resonera kring de trafikregler vi satt som mål, klarade fler än hälften av dem att göra det på ett väl utvecklat sätt, med motivation och allt! I stort sett klarade resten av gruppen att resonera på ett utvecklat sätt och när jag nu håller på med upplägget för nästa film, är min förväntan att ännu fler kommer att klara en högre kvalitet! Då ligger fokus på begreppsförmågan…

/Jenny Wärn, Västra Ramlösa skola


STRATEGI 1 – Klargöra, delge och skapa förståelse för mål och kriterier

Tydligt förmedlade mål och bedömningskriterier har visat sig ha positiva effekter på elevernas prestationer och motivation. Att ha en förståelse för vart undervisningen är på väg och på vilka sätt ens prestationer bedöms skapar mer mening i lärandeprocessen och ger bättre verktyg för hur elever kan påverka sitt lärande. Ett visst antal metoder/tekniker kan användas för att arbeta med denna strategi. Dessa kan användas med elever i olika ålder och i olika ämnen. Det som är viktigt är att koppla dem till strukturen i läroplanen och att praktisera användningen av dem tillsammans med eleverna.