Formativt arbete på gymnasiet i Ängelholm

En film om hur vi använder datorn till hjälp för formativ bedömning på gymnasieskolan. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.