Förr hette det att sno, nu handlar det om att dela med sig

Så är vi igång. Vad härligt att få hälsa välkommen till Pedagog Skåne nordväst. Ett forum där vi inspirerar varandra. Vi arbetar alla med skapandet som grund, att kreativt hitta nya upplägg på teman och/eller att med hjälp av kreativa inslag få elever lockade av ett ämnesområde. Kreativiteten ska flöda för att vi som pedagoger ska lyckas. Men ibland saknas inspirationen och då ska Pedagog Skåne Nordväst finnas för dig.

Ordet förväntningar är nära förknippat med utmaningar, det vill säga att förväntningarna på varandra och på barn/elever ska vara så höga att de upplevs som positiva utmaningar. På samma sätt vill jag att Pedagog Skåne nordväst ska utmana dina tankar och ditt ”vanliga” arbetssätt. För vi, både du och jag, behöver utmana både invanda tankebanor och handlingar för att göra lärandet effektivt och lustfyllt. Extra spännande är det att vi utmanar varandra inom hela Skåne nordväst, ett samarbete som funnits under många år och som nu konkret visar sig i en gemensam Pedagog Skåne Nordväst.

Jag var inte gammal när jag lärde mig ordet ”palla”, att sno saker från andra. Någon har kommit på något och någon annan ”pallade”, det vill säga tog efter. Då menar jag inte att man skulle palla grannens äpplen utan mer livets små och stora erfarenheter. Ordet blev synonymt med ”att sno”. Trots att jag var ung så protesterade jag och frågade varför det var negativt att ta efter någon annan. Det är ju bara bra, var min kommentar, när grupper lärde av varandra i skolan eller man samtalade med någon annan som kanske visste svaren.

Nu, flera år senare, har vi äntligen  bytt ut orden ”palla och ”sno” med ett annat ord: delakultur. Ett ord som jag direkt gillar. Vi delar med oss. Jag gör något, jag drar erfarenheter av görandet och delar med mig. Så mänskligt, så effektivt och så bra! Hela Pedagog Skåne Nordväst bygger på grundtanken att vi alla delar och tar av varandra. Gör om, förfinar och skapar en god (och tidsbesparande) lärmiljö för pedagoger och barn/elever.

Så välkommen att inspireras, utmanas och ”sno” tankar och upplägg. Men du, glöm inte att också dela med dig. För alla kan vi bidra!

Med vänliga hälsningar

Ing-Marie Rundwall
Utbildningsdirektör Helsingborgs stad