Förskolebibliotek på Tornérhjelms förskola

Från tankefrö till verklighet. Vägen hit har varit inspirerande, utmanande och rolig. Idén föddes med barnens frågor om att få låna hem böcker i samband med högläsningsstunderna med vår bokpedagog, Gunilla Eklöf, i sagorummet.

Skulle vi kunna göra något större av detta? Hur ger vi barn i tidig ålder möjligheter att genom boken stimulera sin nyfikenhet och lust till att lära? Hur uppmuntrar vi och tar till vara på barnets intresse för den skriftspråkliga världen? Hur stödjer vi alla barns språk? Hur samarbetar vi med vårdnadshavare genom litteraturen? Hur förstärker vi barnens självkänsla, identitet och omvärldsförståelse? Hur använder vi böckerna som de pedagogiska verktyg de är?

Diskussionerna i våra pedagogiska forum har varit många och givande. Vi har bland annat haft bokcirklar kring Flera språk i förskolan – teori och praktik (Skolverket, 2013) och Att läsa och skriva i förskolan (C. Fast, 2011). Detta har lett till en högre medvetenhet i verksamheten kring var, när och hur läser vi för våra barn.

Idag kan vi erbjuda pekböcker, kapitelböcker, faktaböcker, sagopåsar, tidskrifter, facklitteratur och digitala böcker till barn, vårdnadshavare och pedagoger. I biblioteket har vi cirka 2000 böcker, många av dessa finns i flera exemplar och på flera olika språk. Barnens 5-i-topp röstas regelbundet fram i barnrådet och alla barn får en bok när vi firar Världsbokens dag.

Bokslukaren ligger vid vår öppning- och stängningsavdelning här finns även vårt sagorum. Att Bokslukaren ligger i anslutning till den plats där man lämnar och hämtar barnen och innebär att det är enkelt för barn och vuxna att tillsammans välja och låna böcker. Här finns också utrymme att sitta ner och träffa personal och andra vårdnadshavare en stund i lugn och ro.

Men givetvis är biblioteket öppet för barn och pedagoger under hela dagen. Detta är en utav alla satsningar vi gör på Slottsvångens förskolor för att nå högre måluppfyllelse.

Titta in vet ja´! Vi har ju alltid öppet!!!

/Lina Johansson, bitr. förskolechef Slottsvångens förskoleområde.