Resultat av första året med en dator per elev

I en del av 1:1 satsningen i Ängelholm fick varje rektorsområde, efter första året, ”redovisa” några arbetssätt i form av en artikel om det lokala arbetet. Det blev tio artiklar om allt från specifika verktyg till personalsatsningar, att bygga en idrottshall och säkert surf-arbete.

Läs artiklarna som Pdf-filer nedan: