Fortsatt arbete framåt med 1:1, inspiration och fortbildning

En film som visar hur datorn har blivit ett naturligt verktyg i undervisningen på Kungsgårdsskolan. Ett arbete utifrån hur vi jobbar med IKT på olika rektorsområden i Ängelholm som en del av 1:1-satsningen.