Hur kan man använda GAFE – Google Apps for Education?

Genom att använda sig av GAFE – Google Apps for Education kan fler pedagoger öka sitt digitala användande och med det skapas fler samarbeten och fler möjligheter.

Googles sida för Apps for Education

Här finns en mängd resurser och inspelade filmer som löser olika problem vid användning av GAFE. Det gäller såväl basfunktioner som mer avancerade nivåer av användning. Du kan också få en enkel och bra överblick över funktioner som finns med GAFE och exempel på vilka olika sätt du och dina elever kan använda dig av verktyget.

Vi har listat några av alla de resurser som finns tillgängliga när det gäller GAFE nedan:

Genomgångar och videoklipp om GAFE