Gemensam utgångspunkt för matematiklärare med Matematikbiennalen 2016

Lärare på biennalen

Matematiklärare från Tågaborgsskolan på matematikbiennalen i Karlstad 2016

Under två dagar i januari samlades matematiklärare från framför allt Sverige för att fortbilda sig och dela med sig av sina tankar, idéer och forskning. Att som matematiklärare få åka hit och lyssna är en riktig kick. Man får med sig mycket matnyttigt hem, men man kan även känna att man kommit långt med sin undervisning.

Från Tågaborgsskolan valde vi att alla matematiklärare som hade möjlighet skulle åka med. Detta för att vi ska få en gemensam fortbildning och utgångspunkt för vårt vidare arbete. Vi var alltså sex matematiklärare och specialpedagog som åket till Karlstad den 27 januari.

Våra tre dagar iväg tillsammans präglades av massor av samtal om matematik, problemlösning, matematikdidaktik och hur vi på bästa sätt ska organisera oss för att kunna utmana och stötta våra elever. På plats på Biennalen är det ett hektiskt schema med många föreläsningar eller workshops. Det finns även en idéutställning med pedagoger och skolor som visar upp sitt arbete. PRIM-gruppen, Skolverket, SMaL och NCM finns också på plats, samt olika förlag.

Formativ bedömning inom matematiken

Många föreläsningar handlade om formativ bedömning och hur man kan arbeta med det på olika sätt inom matematiken. Jag lyssnade på Catarina Andersson som pratade om detta. Catarina berättade om sin forskning om lärare som fått arbeta med formativ bedömning som fortbildning och hur det hade påverkat deras matematikundervisning på ett positivt sätt. Det kändes bra att lyssna på detta och veta att under arbetet med matematiklyftet i Helsingborgs kommun var fokuset stort på det formativa arbetssättet. Även på Tågaborgsskolan är det formativa arbetssättet något som ligger till grund för all vår undervisning. Om eleverna inte vet vart de ska är det svårt att ta sig dit.

Elever som har svårigheter med matematiken

En stor svårighet som vi i skolan möter är elever som har svårigheter med matematiken av olika orsaker. Detta togs upp av flera föreläsare bla Arne Engström docent i matematikdidaktik vid Karlstad universitet. Han pratade om alla satsningar som Skolsverige har gjort, men ingen är riktad direkt mot de barn som har svårigheter med matematiken. Detta känner jag igen utifrån att jag sökt forskning som kan stötta mig i mitt arbete med dessa barn. Arne Engström beskrev detta som Skolans blinda fläck – vi vet att den finns men kan inte se den. Han hade tankar kring metoder som vi använt, men som inte fungerar: tvång, fler kontroller och hårdare ingrepp.

Delaktiga elever som tar ansvar för sitt lärande

Senare samma dag var jag och lyssnade på pedagogerna från Nydalaskolan i Malmö , Jessica Håkansson, Linda Swärd och Lina Tomelius. De har utarbetat en modell utifrån boken – Förstå och använda tal. Deras modell bygger på att göra eleverna delaktiga och ta ansvar för sitt lärande inom matematiken. Det var en mycket inspirerande föreläsning och vi från skolan som lyssnade på dem är nu sugna på att köra med våra egna utmaningar.

Föräldrar och matematik

Ett nytt upplägg de hade var en form av mötesplats för pedagoger utifrån ett ämne. Magnus Jönsson, från Tågaborgsskolan, och jag hamnade på ett möte om föräldrar och matematik. Med hjälp av Lena Trygg, från NCM, som moderator blev det ett lyckat och spännande samtal om föräldramöte, läxor/hemuppdrag och hur man kan ha en bra samarbete mellan äldre och yngre elever.

Förutom att besöka föreläsningar hann vi även sitta tillsammans och prata om alla intryck vi fått. Detta resulterade i en lång lista på olika projekt och idéer som vi vill genomföra på Tågaborgsskolan.

Så nu är det bara att kavla upp ärmana och sätta igång!

Catarina Linde
Förstelärare i matematik
Tågaborgsskolan